Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ نگاری و فرهنگ سازی

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (31 صفحه - از 316 تا 346)

کلیدواژه ها : فرهنگ‌نگاری ،فرهنگ‌سازی ،ارزش داوری ،اعلام دینی

کلید واژه های ماشینی : سرنام ،فقه شیعه ،کتابی در فقه شیعه ،دینی ،فرهنگ دینی ،اعلام دینی ،کتابی در فقه ،فرهنگ فارسی اعلام ،اشاره ،اساس فقه شیعه ،اثری فرهنگی ،فارسی اعلام ،حضرت علی ،یاد نشده ،یاد شده ،اصول فقه ،مهم‌ترین ،اشاره نشده ،اساس فقه ،اهالی فرهنگ ،اشاره‌ای نشده ،مهم‌ترین وجه ،قیاس کنید ،بارزترین وجه ،اشاره می‌شود ،اشاره می‌کنم

فرهنگ‌نگاری و معجم‌نویسی، راهی مستقیم به فرهنگ‌سازی و گفتمان‌پروری دارد. در این نوشتار، یکی از تازه‌ترین مجموعه‌های فرهنگ‌نگارانه نقد و بررسی شده است تا عذری به پیشگاه پیشینیان آورده شود و هشداری برای پسینیان باشد. از آنجا که حوزه‌های علمیه، متولیان رسمی و غیررسمی حمایت از کیان دین و ایمانیان هستند، جا دارد به این‌گونه آثار و زمینه‌های پیدایی آنها توجه بلیغ بذل نمایند؛ توجهی که نه اساس سلبی، که بنیان ایجابی دارد؛ یعنی خویش، کمر همت بربندند و قلم حمیت به دست گیرند و در مرزهای فرهنگ دینی، برج و باروهای بصیرت برافرازند. همه فواید و برکات قلم، خلق انشاءهای ادیبانه یا ناز و کرشمه‌های شاعرانه در عبارت نیست. فرهنگ‌بانان را است که تیغ چوبین به کارزار نبرند و از نخست بنگرند تا نگردد کار زار. در این نوشته، پاره‌هایی از نواقص و نقایص یکی از موسوعه‌هایی را که دعوی انصاف و جامعیت نسبی دارد، برشمرده‌ایم تا نویسندگان و فرهنگ‌گستران دین‌مدار، بیش از پیش، رسالت خویش را در فرهنگ‌نامه‌نویسی به یاد آورند.

صفحه:
از 316 تا 346