Skip to main content
فهرست مقالات

آثار فارسی عالمان شیعی در عصر صفویان

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (19 صفحه - از 347 تا 365)

کلیدواژه ها : آثار فارسی ،عالمان شیعی ،عصر صفویان

کلید واژه های ماشینی : عالمان شیعی ،عصر صفوی ،صفویان ،صفوی ،عصر صفویان ،شیعی ،کتاب تاریخ ادبیات ایران ،تاریخ ادبیات ایران ،زبان و ادبیات فارسی ،زبان عربی ،زبان فارسی ،دولت صفوی ،محمدباقر مجلسی ،ادبیات ایران ،دینی ،مجلسی ،عالمان دینی ،محمدصالح‌بن محمدباقر قزوینی ،موءلف ،دولت صفویان ،قزوینی ،عهد صفوی ،مذهبی ،عرصه‌های گوناگون تاریخ ،بن حسن زواری ،علوم دینی ،دانش‌های دینی ،تاریخ ایران ،محمدتقی مجلسی ،علی بن حسن

کوشش‌های عالمان شیعی در عرصه‌های گوناگون تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ناشناخته مانده و به اندازه شایسته، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است؛ چنان‌که بر بسیاری از حوزویان نیز این تکاپوها، پوشیده مانده است. در این مقاله کوشیده شده است تا براساس کتاب تاریخ ادبیات ایران که یکی از منابع معتبر برای مطالعه فرهنگی این سرزمین است، بخشی از این تکاپوهای مهم عالمان شیعی در عرصه زبان و ادبیات فارسی، معرفی شود.

صفحه:
از 347 تا 365