Skip to main content
فهرست مقالات

سنجه های ارزیابی در فرمهای داوری کتاب سال حوزه

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : ارزیابان ،کتاب سال حوزه ،دبیرخانه کتاب سال حوزه ،کتاب سال ،تألیف ،ادبی ،حوزوی ،دبیرخانه کتاب سال ،سال حوزه ،آثار ادبی ،موءلفه‌های ارزیابی ،دبیرخانه ،تألیفات ،موءلفه‌های ،قلمی ،دبیرخانه کتاب ،صوری ،عنوان کتاب ،برگزیده ،قلمی آثار

صفحه:
از 377 تا 381