Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر کتاب «تعلیم اللغة العربیة»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : چاپ قدیم صحیح، تمرین الدرس، صحیح، تمرین الدرس الخامس، مجرور، تمرین الدرس الثالث، تمرین الدرس الخامس والعشرون، تمرین الدرس الخامس والعشرین، تمرین الدرس الحادی والعشرون، تمرین الدرس الرابع والعشرون

خلاصه ماشینی:

"صفحه 15 س5: تمرین الدرس (مرفوع) , صحیح: تمرین الدرس (مجرور) زیرا مضاف الیه است. (در چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 44 س2: المثنی , این کلمه به عنوان موضوع درس نهم ذکر شده است; در حالی که مطالب این درس با مثنی ارتباط ندارد و باید در اول درس دهم ذکر شود; زیرا مطالب درس دهم در رابطه با مثنی است. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 48 س3: یدخلان غرفة الدرس , این چنین عبارتی استعمال نمی شود و باید در چنین مواردی از کلمه الصف استفاده شود و در مواردی اندک از کلمه (المدرس) استفاده می شود. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه 99 س1: تمرین الدرس العشرون (الدرس والعشرون هر دو مرفوع) , صحیح: تمرین الدرس العشرین (الدرس والعشرین هر دو مجرورند). زیرا الدرس مضاف الیه است, پس باید مجرور گردد, و الرابع صفت برای الدرس است, پس باید مجرور گردد, والعشرین عطف بر الرابع شده, پس باید مجرور گردد; در حالی که مصحح هرسه کلمه را مرفوع آورده. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه152 س1: تمرین الدرس التاسع والعشرون , صحیح: تمرین الدرس التاسع والعشرین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه166 س9: تمرین الدرس الحادی والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الحادی والثلاثین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه172 س3: تمرین الدرس الثانی والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الثانی والثلاثین. (چاپ قدیم صحیح بوده است) صفحه176 س3: لبست رداء (مرفوع) , صحیح: لبست رداء (منصوب, مفعول به) صفحه177 س8: تمرین الدرس الثالث والثلاثون , صحیح: تمرین الدرس الثالث والثلاثین."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.