Skip to main content
فهرست مقالات

کتابخانه دیجیتالی نسخ خطی

نویسنده: ؛

پاييز 1384 - شماره 12 (5 صفحه - از 33 تا 37)

کلیدواژه ها : کتابخانه دیجیتال ،نسخ خطی ،پژوهش ،میراث مجازی

کلید واژه های ماشینی : تعداد نسخ خطی موجود ،دیجیتال نسخ ،ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال نسخ ،تعداد نسخ خطی ،نسخ خطی موجود ،ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی ،فهارس ،تعداد نسخ ،زبان نسخه‌ها ،قمری ،زبان پایگاه ،کتابت‌شده ،تألیف ،مورد توجه پژوهشگران ،هجری قمری ،فهارس منتشر‌شده ،اشاره ،قمری اشاره ،اشاره نمود ،مهم‌ترین ،کاربران می‌توانند ،مورد استفاده ،کتابخانه‌های دیجیتال نسخ خطی ،نسخ خطی ،نسخه‌های خطی ،کتابخانه‌های دیجیتال ،نسخ خطی در دنیا

نسخه‌های خطی، میراث به جای مانده از تلاش‌های علمی، هنری و فرهنگی گذشتگان این مرز و بوم به شمار می‌روند که به عنوان منابع دست اول تحقیق همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست. از این جهت، استفاده از ابزار نوین پژوهش برای هر چه بیشتر کاربردی کردن این منابع، از مهمات جامعه اطلاعاتی امروز است. نوشتار حاضر ضمن معرفی این ابزار نوین و مزایای بهکارگیری آن، به شناساندن برخی نمونه‌های قبلی از کتابخانه‌های دیجیتال نسخ خطی در دنیا پرداخته است.

صفحه:
از 33 تا 37