Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر تعادل فقه و روان شناسی

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 25 (23 صفحه - از 19 تا 41)

کلیدواژه ها : فقه ،روان‌شناسی ،موضوع‌شناسی ،تعامل فقه و روان‌شناسی ،روان‌شناسی اجتهاد

کلید واژه های ماشینی : روان‌شناس ،تأثیر فقه در روان‌شناسی ،احکام فقهی ،فقهی ،فقه در روان‌شناسی ،فقه و روان‌شناسی ،تأثیر روان‌شناسی در فقه ،ارائه موضوعات مستحدثؤ فقهی ،احکام شرعی ،تعامل فقه و روان‌شناسی ،دانش فقه ،توسعه قلمروی در فقه ،شرعی ،رفتارهای انسان ،روان‌شناسی در فقه ،خدمت‌های روان‌شناسی به فقه ،روش‌های تحقیق در روان‌شناسی ،فقه روان‌شناسی ،قلمرو فقه ،موضوع فقه ،شاخه از روان‌شناسی ،زندگی انسان ،رفتار و فرایندهای روانی ،روان‌شناسی قرار گیرد ،شاخه‌های روان‌شناسی ،فرایندهای روانی انسان ،فرایندهای روانی ،مسئله فقهی ،فقه و روان‌شناسی وجود ،موضوع روان‌شناسی

دانش فقه و روان‌شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت‌اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعؤ اسلامی، زمینه‌هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می‌سازد. از جمله می‌توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. تأثیر فقه در روان‌شناسی به‌طور عمده «تجویزی و منعی» است؛ یعنی بیشتر فعالیت‌های حوزه روان‌شناسی از قبیل روان‌شناسی بالینی و مشاوره‌ای، روان‌شناسی آزمایشی، و روش‌های تحقیق در روان‌شناسی، موضوع اظهار نظر فقه و بیان جواز یا عدم جواز آن قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، فقاهت که نوعی رفتار و فعالیت ویژه فقیه است، می‌تواند موضوع روان‌شناسی قرار گیرد و زمینؤ تأسیس شاخه «روان‌شناسی فقاهت» یا «روان‌شناسی اجتهاد» را فراهم سازد. همچنین ارائه موضوعات مستحدثؤ فقهی، توسعه قلمروی در فقه، زمینه‌سازی برای تأسیس گرایش «فقه روان‌شناسی»، و تحلیل‌های روان‌شناختی از احکام فقهی برخی تأثیرها و خدمت‌های روان‌شناسی به فقه خواهد بود.

صفحه:
از 19 تا 41