Skip to main content
فهرست مقالات

نقش روان شناسی در ارتقای کیفیت آموزش حوزه

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 25 (15 صفحه - از 42 تا 56)

کلیدواژه ها : روان‌شناسی ،برنامه‌ریزی درسی ،کیفیت آموزش حوزه ،ارزشیابی تحصیلی ،کلاسداری

کلید واژه های ماشینی : ارتقای کیفیت آموزش حوزه ،بهبود کیفیت آموزش حوزه ،بهبود کیفیت آموزش ،کیفیت آموزش ،کیفیت آموزش حوزه ،روان‌شناسان ،بهبود کیفیت ،آموزش حوزه ،روش تدریس ،ناکارامدی نظام آموزش حوزه ،نظام آموزش حوزه ،نظام آموزشی ،نقش و کاربرد روان‌شناسی ،نظام آموزش ،فرایند تدریس ،آموزش راهبردهای یادگیری ،اثربخشی در فرایند تدریس ،روش‌های تدریس یادگیری فعال ،یادگیری فعال ،کاربرد روان‌شناسی ،برنامه‌ریزی درسی ،روش تدریس یادگیری ،روان‌شناختی ،روش‌های یادگیری فعال ،راهبردهای یادگیری و یادسپاری ،برنامه‌های درسی ،برنامه‌ریزی درسی حوزه ،فرایند یادگیری ،نظریه‌های یادگیری ،حوزه‌های علمیه

مقاله حاضر، به طور گذرا نقش و کاربرد روان‌شناسی را در بهبود کیفیت آموزش حوزه بر می‌رسد. در طول چهل سال گذشته نظام‌های آموزشی ـ به‌ویژه در کشورهای صنعتی ـ از روان‌شناسی به مثابه یک فناوری جدید استفاده کرده‌اند. در حالی‌که روان‌شناسی در حوزه، همچنان ناشناخته باقی مانده است. در حقیقت ناکارامدی نظام آموزش حوزه، تا حدود زیادی به ناآشنایی حوزویان با اصول و آموزه‌های روان‌شناختی در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی، تدریس، تحقیق و پژوهش برمی‌گردد. این مقاله، نقش و کاربرد روان‌شناسی را در بهبود کیفیت آموزش حوزه در این شش زمینه معرفی کرده است: 1. برنامه‌ریزی درسی، 2. افزایش اثربخشی در فرایند تدریس، 3. آشنایی با اصول کلاسداری، 4. آموزش راهبردهای یادگیری و یادسپاری، 5. ایجاد شرایط فیزیکی و روانی مناسب در کلاس، 6. ارزشیابی روشمند و علمی.

صفحه:
از 42 تا 56