Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی

نویسنده: ؛

مهر 1386 - شماره 30 (16 صفحه - از 79 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ،هیجانی ،وظیفه‌شناسی با هوش هیجانی ،شخصیت و هوش هیجانی ،نوروزگرایی ،مقیاس هوش هیجانی ،ابعاد شخصیت و هوش ،ابعاد شخصیت ،رابطه ابعاد شخصیت ،برون‌گرایی ،وظیفه‌شناسی ،برونگرایی ،نوروزگرایی با هوش هیجانی ،نوروزگرایی همبستگی منفی ،شخصیت و هوش ،هم‌سازی و وظیفه‌شناسی ،وظیفه‌شناسی همبستگی مثبت ،هیجانی و نوروزگرایی همبستگی ،هم‌سازی و وظیفه‌شناسی همبستگی ،آستین ،هیجانی و ابعاد برون‌گرایی ،هوش هیجانی همبستگی ،تنظیم عواطف ،هم‌سازی ،پیش‌بینی پذیری هوش هیجانی ،ساکلوفسک ،همبستگی مثبت ،همبستگی منفی ،منفی ،هیجانی و نوروزگرایی

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی است. چهارصد و چهل وسه دانشجو (237 دختر و 206 پسر) از رشته‌های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیها خواسته شد مقیاس شخصیت NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت معنی دار و بین هوش هیجانی و نوروزگرایی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که تنها دو بعد برون گرایی و نوروز گرایی می توانند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را به ترتیب در جهت مثبت و منفی پیش بینی کنند. مکانیسم های "تنظیم عواطف"، "آمادگی برای تجربه های مثبت" و "آمادگی برای تجربه های منفی" همبستگی های ابعاد شخصیت و هوش هیجانی را توجیه و تبیین می کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.