Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 79 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : ابعاد شخصیت و هوش هیجانی، هوش هیجانی، نوروزگرایی، رابطه ابعاد شخصیت و هوش، بررسی رابطه ابعاد شخصیت، مقیاس هوش هیجانی، همبستگی، برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی با هوش هیجانی، برونگرایی

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی است. چهارصد و چهل وسه دانشجو (237 دختر و 206 پسر) از رشته‌های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیها خواسته شد مقیاس شخصیت NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت معنی دار و بین هوش هیجانی و نوروزگرایی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که تنها دو بعد برون گرایی و نوروز گرایی می توانند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را به ترتیب در جهت مثبت و منفی پیش بینی کنند. مکانیسم های "تنظیم عواطف"، "آمادگی برای تجربه های مثبت" و "آمادگی برای تجربه های منفی" همبستگی های ابعاد شخصیت و هوش هیجانی را توجیه و تبیین می کنند.

خلاصه ماشینی:

"براساس یافته‌های فعلی در زمینه رابطه دو متغییر شخصیت و هوش هیجانی،مخصوصا وقتی هوش هیجانی نیز به عنوان یک صفت‌ مورد بررسی قرار گیرد،فرض این‌که کدامیک از انی دو عامل نقش تعیین‌کننده دارند دشوار است در این‌ پژوهش،با استناد به نظریه می‌یر و سالوی(7991)که در مورد هوش هیجانی بر مهارتهایی تاکید دارند که از طریق یادگیری و تجربه کسب می‌شوند و با فرض درهم تنیدگی و همسویی صفات و مهارتهای‌ سازنده هوش هیجانی،دو موضوع زیر بررسی می‌شوند:(1)سنجش رابطه همبستگی بین ابعاد شخصیت‌ و هوش هیجانی؛(2)میزان پیش‌بینی پذیری هوش هیجانی از طریق ابعاد شخصیت،با این هدف که‌ مشخص شود ابعاد شخصیت چگونه به چه میزان می‌توانند تغییرات مربوط به هوش هیجانی را پیش‌بینی‌ کنند. علاوه بر سه تبیین فوق که مطابق آنها برون‌گرایی از طریق تأثیرگذاری بر سه بعد اصلی هوش هیجانی‌ باعث ایجاد تغییرات مثبت در هوش هیجانی می‌شود،می‌توان به تاثیرات ترکیبی و متقابل این ابعاد نیز به‌ عنوان تبیینی دیگر اشاره کرد. علاوه بر سه تبیین فوق که مطابق آنها نوروزگرایی از طریق تأثیرگذاری بر سه بعد اصلی هوش هیجانی‌ باعث ایجاد تغییرات منفی در هوش هیجانی می‌شود،می‌توان به تأثیرات ترکیبی و متقابل این ابعاد نیز به‌ عنوان تبیین دیگر اشاره کرد. ویژگیهای دیگر نوروزگرایی شامل تمایل فرد به تجربه اضطراب،تنش،خودخوری،خصومت، تکانشوری،کمرویی،تفکر غیر منطقی،افسردگی و عزت‌نفس پایین(جان،9891؛مک کرا و جان، 2991؛مک کرا و کاستا،7891)نیز هریک به سهم خود می‌توانند بر توانمندیهای فرد در زمینه روابط و عواطف اجتماعی تاثیر منفی بگذارند و از این طریق باعث تضعیف هوش هیجانی شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.