Skip to main content
فهرست مقالات

هفت آیین بزرگ جهان

نویسنده:

(3 صفحه - از 10 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : تائو، آیین، دین، آیین بزرگ جهان معرفی کتاب، چین، تائویی، تائوئیزم، آیین بزرگ جهان، مغان، کتاب

رفی هریک از فصول‌ کتاب خواهیم پرداخت و اطلاعاتی جامع و کلی در باب آن در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهیم داد.یادآور می‌شود سبک نگارش،عینا روایت تلخیص شدهء دیدگاههای‌ نویسندگان است و بدیهی است این دیدگاهها در برخی‌ موارد با مبانی اعتقادی اسلام سازگاری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"هفت آیین بزرگ جهان معرفی کتاب«ادیان ما» آیین تائوبه روایت لیوزیائوگان علیرضا هدائی (به تصویر صفحه مراجعه شود) snegileR ruO amrahs dnivrA yb dettidE srehsolbuP snilloC repraH 5991,kroY weN اشاره {IBکتاب«ادیان ما»،ویراستۀ آرویند شرما،در هفت فصلبه معرفی هفت آیین بزرگ جهان می‌پردازد:آیین هندویی(نوشتۀ آرویند شرما amrehs dnivrA(، آیین بودا(نوشتۀ ماسوئو ایب ebA oasaM(، آیین کنفوسیوس(نوشتۀ تو وی مینگ gnim-iew uT(، آیین تائو(نوشتۀلیو زیائوگان nagoaix uiL(، یهودیت(نوشتۀ یاکوب نوسنر rensueN bocaJ(، مسیحیت(نوشتۀ هاروی کاکس xoC yevraH(، و اسلام(نوشتۀ سید حسین نصر rsaN niessoH deyyeS(، آنچه این کتاب را از دیگر کتبمشابه متمایز می‌سازد این نکتۀ مهم است که هر آیینتوسط فردی صاحبنظر و در عین حال مؤمن به همان آیینمعرفی شده است. *نخستین بخش با بیان اینکه تائوئیزم مکتبیمتمرکز بر اهمیت تائو،طریق است از یک سو و ذکرکاربردهای مختلفی که مکاتب گوناگون و تبیینهایگونه‌گونی که حتی خود افراد معتقد به این آیین از اینواژه داشته‌اند از سوی دیگر،می‌کوشد مشخصه‌هایی ازآیین تائو را به دست دهد. بدینسان گرچه نمی‌توانمعنای خاص تائوئیزم را به وسیلۀ واژۀ تائو بیان کرد،می‌توان گفت که مفهوم تائو در نظام تائویی ازجایگاهی والاتر از دیگر نظامهای فلسفی یا دینیبرخوردار است،و اینکه تائو مهمترین مفهوم نظامهایفلسفی تائوتزو )uzT oaL( و جوانگ تزو )uzT gnauhC( به شمار می‌رود،علاوه بر اینکه این واژه با تأکید براهمیت اساسی ماوراء الطبیعه معنایی خاص به نظامتائویی می‌بخشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.