Skip to main content
فهرست مقالات

ابلیس و فرعون، دو نمونه عینی از شخصیت های استکباری در قرآن

شانزدهم بهمن 1381 - شماره 141 (3 صفحه - از 17 تا 19)

صفحه:
از 17 تا 19