Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه شناسی دین

نویسنده:

(6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : دین، جادو، اجتماعی، دورکیم، باور، پاداش، جهان، نظریه، معنا، زندگی

خلاصه ماشینی:

"(قسمت دوم) جامعهشناسی دین (به تصویر صفحه مراجعه شود)*جامعه‌شناسی دین *ملک همیلتون *موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان *چاپ اول 1377 *رضا غلامی فصل سوم:جادوباور داشتها و رفتارهای جاودیی تنها منحصر بهجوامع ابتدایی و قبیله‌ای نیست اما بیشتر توسطانسان شناسانی بررسی شده است که روی این نوعجوامع کار می‌کنند. فصل هشتم:دین و همبستگی-دیدگاه دورکیم دربارۀدین همانطور که از عنوان این فصل پیداست،در اینفصل مؤلف در صدد پدارختن به نظر دورکیم درباره دیناست اما از آنجا که دورکیم را تحت تاثیر اندیشه‌هایمتفکر ما قبل او-رابرتسون اسمیت-می‌داند،ابتداءضروری دانسته است تا برخی از نظریه‌های اسمیت راتشریح نماید. به نظر وبر،سرچشمه برداشتهای مذهبی را باید درهمین قضیه جستجو کرد که دین اساسا پاسخی است بهدشواریها و بی‌عدالتیهای زندگی و می‌کوشد تا اینناکامیها را توجیه کند و در نتیجه،انسانها را قادر به کنارآمدن با آنها می‌سازد و در برابر این مشکلات به آنهااعتماد به نفس می‌بخشد. درضمن،تا آنجا که امکانش باشد،می‌خواهمی توضیحدهیم که به خاطر همین روابط،جنبشهای مذهبی بهچه صورت و با چه جهت کلی بر تحول فرهنگ نوینتاثیر گذاشته‌اند» مؤلف در ادامه می‌نویسد:و بر با یادآوری این نکتهکارش را آغاز می‌کند که میان برخی وابستگیهایمذهبی و توفیق در کسب و کار و مالیکتی منابع سرمایه،غالبا پیوستگی‌هایی وجود داشته است. مؤلف معتقد است:دین هب یک معنای دیگر نیزاساسا یک پدیده اجتماعی است و آن اینکه نظامهایاعتقادی که برای انسانها معنای مشخص فراهممی‌کنند از سوی اجتماع پشتیبانی می‌شوند ضمن آنکهمسائل مربوط به معنا غابا از نوعی ادراک بی‌عدالتی یاتفاوت میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد،سرچشمه می‌گیرد و از آنجا که این مسایل به الگوهایامتیاز و محرومیت ارتباط دارند،پاسخهای مذهبی بهچنین پرسشهایی خواه ناخواه به جنبه‌هایی از نظماجتماعی راجع‌اند و این جنبه‌ها را بازتاب می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.