Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر کتاب الحکایات شیخ مفید (قدس سره)

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 12 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : کتاب الحکایات شیخ مفید، شیخ مفید، الحکایات، شیعه، کتاب، معتزله، اسلامی، مذهب، اعتزال، کلام، حدیث، عقل، تشیع، سید مرتضی، عقائد، عامه، آرای، حدیث شیعه، اهل حدیث، پایبندی اهل حدیث شیعه، کتابالحکایات شیخ مفید، اندیشه، علم کلام، تاریخ اسلام، اهل حدیث شیعه بر نصوص، اختلاف، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، مذهب شیعه، کتاب اندیشه‌های کلامی شیخ، اختلاف آرای شیخ مفید

خلاصه ماشینی: "کسانی&%04705DMKG047G% که از علوم عقلی بهره ندارند بدین راه رفته‌اند؛ایشان«اصحابحدیث»اند8 3-گروهی می‌گویند راه شناخت عقائد حقه و مسائل کلامی هماناتعقل است؛چه،به وسیلۀ عقل حق را می‌شناسندو از باطل تمیز می‌دهندو میان شرع و عقل در این باب منافاتی نیست؛نص،ما را به سوی همانحقی هدایت می‌کند که عقل بر آن دلالت می‌نماید و اگر نصی وارد شدهباشد که ظاهرش با حکم عقل منافات داشته باشد،بناگزیر باید ظاهر نصرا طوری تأویل کرد که با عقل و درک عقلی سازگار گردد. همین پایبندی اهل حدیث شیعه به تأویل-ولو به همین مقدارمشخص تأویل-سبب شده است به معتزلی بودن متهم گردند،زیرامعتزله نیز به تأویل ظواهر پایبندند؛غافل ازاین که معتزله-غیر از امامتدر جهات متعددی با أهل حدیث شیعه تفاوت دارند؛مهمترین این تفاوتها،اختلاف در شیوۀ اندیشگی است؛بدین معنا که-چنان که گفتیم-اهلحدیث شیعه بر نصوص تکیه می‌کنند ولی معتزله به عقل به عنوانمنبعی برای اندیشه و باور،پایبندند. 22 شیخ مفید گفته است:معتزله لقبی است که با قائل شده به المنزلةبین المنزلتین برای این گروه پدید آمد23پس هر گاه کسی در باور بهالمنزلة بین المنزلتین با معتزله همسو و همراه گردد-هر چند در کنار آن بادیگر نحله‌ها همسوئی داشته باشد-براستی معتزلی است. ق)،است که ابوابی از کتابهای مختلفش را بهیاد کرد فرق میان شیعه و معتزله اختصاص داده است؛از جمله در کتابأوائل المقالات‌اش با بهائی بدین عنوان آورده است: «باب سخن دربارۀ فرق شیعه و معتزله در آنچه به موجب آنشایستۀ عنوان اعتزال گردیده است»25 «بابی در آنچه امامیه،بر خلاف معتزله،در قول به امامت بر آنهمداستان‌اند»26 شیخ مفید در کتابهائی خاص،به رد آرای معزله و بزرگان أهلاعتزال پرداخته است؛مانند کتاب نقص فضیلة المعتزلة27و نقضهایش برمعتزلۀ بصره(مانند ابو بکر أصم-در گذشته به 236 ه‍."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.