Skip to main content

رابطه قلدری و کنترل اجتماعی با اعتیاد

طرح مسئله:حضور زنان در سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی در سالهای اخیر در ایران بسیار افزایش یافته است و آن‌ها را به عنوان نیروی انسانی مولد نقش خاصی‌ در اقتصاد دانش‌محور دارند.زمانی زنان می‌توانند نقش خود را به عنوان نیروی‌ انسانی مولد ایفا کنند که زمینه‌های حضور در سازمان‌ها مهیا باشد.یکی از مشکلات‌ پیش روی زنان در کشور قلدری سازمانی است که موجب فشار روانی زنان می‌شود و آرامش فکری و جسمی آنان را به هم می‌ریزد.در این مقاله تلاش می‌شود رابطه‌ بین قلدری سازمانی و فشار روانی در ایران بررسی شود. روش:جامعه آماری متشکل از زنان کارمند دانشگاه تهران است و 582 نفر به عنوان‌ نمونه آماری در نظر گرفته شده‌اند.52 سؤال برای قلدری سازمانی و 52 سؤال برای‌ فشار روانی به صورت پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت برای جمع‌آوری داده‌ها به‌ کار گرفته شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی اسپیرمن تحلیل شده‌ است. یافته‌ها:بین ادراک قلدری و فشار روانی رابطه معنی‌دار ولی منفی وجود دارد. نتایج:بنظر می‌رسد عدم آگاهی زنان از حقوق واقعی‌شان،عدم آگاهی از تعریف‌ درست قلدری و ناآشنایی با مؤلفه‌های آن و بی‌توجهی به آنها در محیط سازمان و نیز پذیرش مدرسالاری در جامعه باعث ایجاد موضع انفعالی در زنان شده است.

کلیدواژه ها : قلدری‌2 ،بی‌تمدنی سازمانی‌3 ،فشار روانی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.