Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر بیان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تفسیر، قرآن، البیان، قلم آقای علی کرمی، نگارش، دکتر محمد بیستونی، تلخیص مطالب ترجمه تفسیرمجمع البیان، ترجمۀ تفسیرمجمع البیان به قلم، تفسیر بیان، ترجمه تفسیر مجمع‌البیان، ترجمۀ تفسیر مجمع‌البیان به قلم، تیتر، تفسیر بیان * تفسیر بیان، کتاب، ترجمه تفسیر عظیم مجمع‌البیان، محمد بیستونی از ترجمۀ تفسیرمجمع، تفسیر قرآن، تفسیر بیان و ترجمۀ تفسیرمجمع، اثر آقای علی کرمی، اسلامی، نگارش محمد بیستونی از ترجمۀ، تفسیرمجمع البیان به قلم علی، نام دکتر محمد بیستونی، متن، بیان و ترجمۀ تفسیرمجمع البیان، حذف، اثر، جوانان، نقد کتاب تفسیر بیان، محمد بیستونی در تفسیر بیان

خلاصه ماشینی: "معرفی و نقد کتاب تفسیر بیان *تفسیر بیان(برگرفته از ترجمه تفسیر عظیم مجمع البیان)*ابو علی فضل بن حسن طبرسی*گزینش و نگارش:دکتر محمد بیستونی*فراهانی،ج اول،1381؛ج 2-25،1382(به تصویر صفحه مراجعه شود) اثری بر گرفته از ترجمۀتفسیر مجمع البیان *علیرضا بهار دوستتفسیر،دانش شرح و تبیین آیات قرآن از زمان نزول وحی با شخصپیامبر(ص)آغاز شده و پس از رحلت ایشان به تدریج بسط و گونه گونییافته است. کتاب تفسیر بیان،چه تفاوتی با ترجمۀ تفسیر مجمع البیان بهقلم آقای علی کرمی دارد؟به دیگر سخن،مزایا و ویژگی‌های تفسیربیان چیست که سبب شده تنها نام دکتر محمد بیستونی بر روی جلد آنبیاید وهمو به عنوان«مؤلف»مقدمه‌ای بر این کتاب بنگارد؟ در اینجا از پرسش دوم آغاز می‌کنیم. به نظر نگارنده،از اینشش مورد،تنها مورد دوم(درج قول برتر و حذف اقوال متعدد در تفسیرآیات)و مورد پنجم(اعراب گذاری کل آیات و روایات)را ایشان انجامداده و بقیه موارد یا در اثر اصلی(ترجمه تفسیر مجمع البیان به قلمعلی کرمی)انجام شده یا مربوط به ناشر محترم کتاب است. اما نگارنده با مطالعۀ دقیقجلد اول تفسیر بیان و مقایسۀ آن با مطالب جلد اول ترجمۀ تفسیرمجمع البیان به قلم آقای علی کرمی،مشاهده کرد که عبارت‌ها،عینایکی است و هیچ تفاوتی با هم ندارد؛تنها تفاوت این دو اثر در ایناست که آقای دکتر محمد بیستونی در تفسیر بیان،برخی اقوال غیرمشهور و توضیحاتی را که در ترجمۀ تفسیر مجمع البیان آمده،حذفکرده است. دربارۀ پرسش دوم نیز باید گفت چون متن تفسیر بیان هیچ تفاوتیبا ترجمه تفسیر مجمع البیان به قلم آقای علی کرمی ندارد،لذا مؤلف(؟)محترم تفسیر بیان،تنها کار اصلی که در جهت متناسب سازی متناین تفسیر با ظرفیت جوانان انجام داده،حذف برخی اقوالنامشهور و توضیحات تفصیلی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.