Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشت ماه

(1 صفحه - از 1 تا 1)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، رسانیو نقد و بررسی کتاب، تحقق بخشیدن بناعتبار آیینه‌گی ادبیات، ادبیات، جهت تحقق بخشیدن بناعتبار آیینه‌گی، یادداشت ماه، یادداشت ماه اعتبار نقد، نقد، کتاب، کتاب ماه ادبیات، اعتبار آیینه‌گی ادبیات، اعتبار آیینه‌گیبررسی کتاب‌های منتشر‌شده، کتاب‌های منتشر‌شده در گروه ادبیات، کتاب‌های منتشر‌شده درزمینۀ ادبیات، حجمبسیاری از کتاب‌های منتشر‌شده، محمد قاضی، جهت واقعیت بخشیدن به اعتبار، فرهنگی، صفحات اولیهماهنامه، محمد قضای مترجم، نشر، نقد ادبی، قضای مترجم توانا و قدیمی، بابک آتشین جان، فرهنگ بهنسل‌ها و گروه‌های، مجموعه، بررسی حکایتهای فارسی، آثار، گامی مؤثر در جهت واقعیت، فرهنگ و ادبیات

خلاصه ماشینی: "(به تصویر صفحه مراجعه شود) یادداشت ماهاعتبار نقد:اعتبار آیینه‌گی بررسی کتاب‌های منتشر شده درزمینۀ ادبیات،طی ماه‌های مهر،آبا وآذر،گواهی بر این واقعیت تلخ است کهمتأسفانه صنعت نشر کشور-به گونۀشایسته و بایسته-نتوانسته در اصلپرداختن به وجه فرهنگی-معنوی نشر،و فراهم آوری جایگاه اصیل و در خورادبیات منشأ اثر باشد. از آنجا که هر کتاب،ضمنبرخورداری از سهمی بسزا در افراشته‌ترساختن بنای قدیم فرهنگ و ادبیات،بهنوعی نیز نشان دهندۀ پویایی ارزش‌ها ومدنیت پذیری جوامع به حساب می‌آید،لازم است که با جانبداری از نقد وقابلیت‌های پویاسازی آن گامی بهفراخور در جهت تحقق بخشیدن بناعتبار آیینه‌گی ادبیات برداشته شود. کتاب ماه ادبیات،امید آن دارد کهبتواند همراه با معرفی تازه‌های نشر،گامی مؤثر در جهت واقعیت بخشیدن بهاعتبار آیینه‌گی ادبیات بردارد و در اینراه به مدد منتقدین و نقدهای دقیق واصولی ایشان،در همراهی و دست‌یاریجریانات موجود به سمت و سوی معابراصولی و اصلی خود،مسئولین و بانیانامور چاپ و نشر را توانی نویافتهبخشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.