Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشهای برگزیده سال (1376) در گروه فرهنگی- ادبی

(2 صفحه - از 2 تا 3)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، متناقض نمایی، پژوهش، فارسی، حکایتها، زبان، کتاب، داستان، نمایی در غزلهای مولوی، عرفان، مولوی، مضمون، زبان فارسی، حکایتهای فارسی از زبان حیوانات، تدریس، پژوهشهای برگزیدۀ سال، تعلیمی، نقد ادبی با زبان عرفان، بررسی حکایتهای فارسی از زبان، متناقض نماهای مولوی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، خانه کتاب ایران، شعر مولوی، زبان شعر و عرفان، اینحکایتها، بررسی معادلهاییکه در زبان فارسی، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه، تدریس زبان فارسی، شکل نحویمتناقض نماها مورد بررسی

خلاصه ماشینی: "زیر نظر:شورای سر دبیری بخش فهرست و خلاصه کتاب:مدیریت اطلاع رسانی و خدماترایانه‌ای مدیر فنی و هنری:محمد کرمی مدیر داخلی:مسعود سلیمی لیتوگرافی،چاپ و صحافی:سازمان چاپ و انتشارات وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی نشانی:تهران خیابان انقلاب بین صبا وفلسطین شماره 1178 صندوق پستی 1455-13145 تلفن:6415469 پژوهشهای برگزیدۀ سال(1376)در گروه فرهنگی-ادبی متناقض نمایی درغزلهای مولوی در این پژوهش،یکی از بنیادی‌ترینعناصر زبان شعر و عرفان بررسی شدهاست،این پژوهش از دو بخش کلیتشکیل شده است:بخش نسخت بهمباحث نظری پیرامون متناقض نماییپرداخته و بخش دوم پژوهشی کاربردیدر شعر مولوی است. بررسی حکایتهای فارسیاز زبان حیوانات(فایلهای فارسی) این پژوهش در پی پاسخ‌گویی بهاین سؤال مطرح شده است که:آیاحکایتهای حیوانات در ادبیات فارسیویژگیها و اصول مشترکی دارند که&%00302AMKG003G% براساس آنها بتوان این نوع قصه وداستان را به عنوان یک نوع ادبیداستانی متمایز از دیگر انواع مطرحساخت یا خیر؟ضمن پرداختن به اینسؤال،مباحث و مسائل دیگری نیزمطرح بوده است که برخی از آنهاعبارتند از: اولین حکایتها و اولین کسانی کهآنها را به کار برده‌اند چه کسانی بوده‌اند؟منشأ و تاریخچۀ این حکایتها کداماست؟اهداف سازندگان و آورندگانحکایت چه بوده است؟چه عواملیباعث رواج این حکایتها شده است؟چهمضامینی در این حکایتها بیشتر تکرارشده و چرا؟همانندیهای ساختاریحکایتها کدام است؟و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.