Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر زیبایی شناسی نثر معاصر

نویسنده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : نثر ،زیبایی‌شناسی نثر معاصر ،نویسندگی ،زیبا ،هنری ،گفتمان ،ادبی ،زبان ،ترجمه ،نقد ادبی ،پشتکار ،کتاب ،نوشتن ،نثر فارسی ،نثر معاصر فارسی ،جمله ،سخن ،تجربه ،نثر هنری ،بهره ،معرفت ،آثار ،بافت ،نثر فارسی معاصر ،علاقه ،هنر نویسندگی ،نقد ادبی معاصر جهان ،مطالعه ،ذهن ،آرای

خلاصه ماشینی:

"هر یک از این انواع چند گانه نثر ویژگیهایی دارد کهشرح و بسط آن نیازمند به مجالی فراخ‌تر است و درحوصلۀ این گفتار نمی‌گنجد،مثلا آنچه در نثر علمیمحور قرار می‌گیرد صراحت و آشکاری و بلاغت ورسایی سخن است،بدون آنکه به رابطۀ کلمات ازدیدگاه زیبایی‌شناختی توجه شود،بدون آنکه به آهنگکلمات و واژه‌ها و صامت‌ها و مصوتهای واژه و ترتیبقرار گرفتن آنها در کنار هم عنایت شود،در حالی که نثرعلاوه بر مسائل فوق آشناسی با موازینزیبایی‌شناسی و نقد ادبی و معرفت بهاصول زبان‌شناسی از شرایطی است کهنویسندۀ امروز باید داشته باشد،چوناین شاخه‌ها از شنخت،ابزار کارنثرنویس معاصر است،گاهی دقت واحاطه در ظرایف این معارف،نویسندهرا توانا می‌کند که اثری ماندگار و هنریخلق کند که بتوان بر آن نام شاهکارجاودان نهاد. 4-نیروی ابتکار و تخیل و خلاقیت: پشتکار و علاقه و بهره‌گیری از تجارب دیگران،یعنی سه اصل پیشین،فرد را به مرحلۀ نویسندگیمی‌رساند،اما قبول خاطر و حسن سخن امری است کهبه نیروی ابتکار و قدرت تخیل و خلاقیت نویسندهبستگی دارد،هر چند این عوامل تا حدودی فطری استاما به کمک پشتکار و علاقه و بهره‌گیری از تجارب،ایننیرو تشحیذ می‌شود و تبلور می‌یابد؛اصولا ذهننویسنده در حکم صافی‌ای است که جریان سیالاندیشه از آن می‌گذرد و در نهایت هر بافت ذهنی،سازۀذهنی ویژه‌ای پدید می‌آورد،و یا به تعبیر دیگر هرنویسنده تصویر جهان را از بافت در هم تنیدۀ ذهن خودگذر می‌دهد و با زبان خود بیان می‌کند و یا بر قلممی‌آورد،بنابراین،این مرحله از نویسندگیحساس‌ترین و ظریف‌ترین فراز نوشتن است کهنویسنده را تا به پایۀ خالق اثر برمی‌کشد،در این مرحلهباید اندیشه مجال پرواز داشته باشد و تخیل قدرتجولان،به همین دلیل است که نویسندگان هنگامنوشتن به فراغت بال و آسودگی حال و محیطی آرام ودور از جنجال و اضطراب نیازمندند؛این مطلب امرینیست که امروز به آن دست یافته باشیم،پیشینیان ماهم به آن وقوف کامل داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.