Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر زیبایی شناسی نثر معاصر

نویسنده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : نثر، زیبایی‌شناسی نثر معاصر، نویسندگی، زیبا، هنری، گفتمان، ادبی، زبان، ترجمه، نقد ادبی

خلاصه ماشینی:

"هر یک از این انواع چند گانه نثر ویژگیهایی دارد کهشرح و بسط آن نیازمند به مجالی فراخ‌تر است و درحوصلۀ این گفتار نمی‌گنجد،مثلا آنچه در نثر علمیمحور قرار می‌گیرد صراحت و آشکاری و بلاغت ورسایی سخن است،بدون آنکه به رابطۀ کلمات ازدیدگاه زیبایی‌شناختی توجه شود،بدون آنکه به آهنگکلمات و واژه‌ها و صامت‌ها و مصوتهای واژه و ترتیبقرار گرفتن آنها در کنار هم عنایت شود،در حالی که نثرعلاوه بر مسائل فوق آشناسی با موازینزیبایی‌شناسی و نقد ادبی و معرفت بهاصول زبان‌شناسی از شرایطی است کهنویسندۀ امروز باید داشته باشد،چوناین شاخه‌ها از شنخت،ابزار کارنثرنویس معاصر است،گاهی دقت واحاطه در ظرایف این معارف،نویسندهرا توانا می‌کند که اثری ماندگار و هنریخلق کند که بتوان بر آن نام شاهکارجاودان نهاد. 4-نیروی ابتکار و تخیل و خلاقیت: پشتکار و علاقه و بهره‌گیری از تجارب دیگران،یعنی سه اصل پیشین،فرد را به مرحلۀ نویسندگیمی‌رساند،اما قبول خاطر و حسن سخن امری است کهبه نیروی ابتکار و قدرت تخیل و خلاقیت نویسندهبستگی دارد،هر چند این عوامل تا حدودی فطری استاما به کمک پشتکار و علاقه و بهره‌گیری از تجارب،ایننیرو تشحیذ می‌شود و تبلور می‌یابد؛اصولا ذهننویسنده در حکم صافی‌ای است که جریان سیالاندیشه از آن می‌گذرد و در نهایت هر بافت ذهنی،سازۀذهنی ویژه‌ای پدید می‌آورد،و یا به تعبیر دیگر هرنویسنده تصویر جهان را از بافت در هم تنیدۀ ذهن خودگذر می‌دهد و با زبان خود بیان می‌کند و یا بر قلممی‌آورد،بنابراین،این مرحله از نویسندگیحساس‌ترین و ظریف‌ترین فراز نوشتن است کهنویسنده را تا به پایۀ خالق اثر برمی‌کشد،در این مرحلهباید اندیشه مجال پرواز داشته باشد و تخیل قدرتجولان،به همین دلیل است که نویسندگان هنگامنوشتن به فراغت بال و آسودگی حال و محیطی آرام ودور از جنجال و اضطراب نیازمندند؛این مطلب امرینیست که امروز به آن دست یافته باشیم،پیشینیان ماهم به آن وقوف کامل داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.