Skip to main content
فهرست مقالات

پرسش از خیام

نویسنده:

(3 صفحه - از 37 تا 39)

خلاصه ماشینی:

"هر چند ذکاوتی حتی در فصل یکم کتاب که باتوجه به عنوانش(یا خیام حکیم ریاضیدان همان خیام(به تصویر صفحه مراجعه شود)شاعر است؟)می‌توانتس حاوی مطالبی دربارۀ تأملاتریاضی خیام باشد هم الزامی به بازگویی این مواردندیده ولی باز هم به قطعیت می‌دانیم که«خیامنخستین کسی است که در تاریخ علم،معادلاتدرجۀ سوم را حل رکده است او در رسالۀ جبر و مقابلهعلاوه بر 25 نمود معادله‌های خطی و مربع،8 معادلۀمکعب را حل و تدقیق نموده»2و مثلث خیام-پاسکالامروزه حلال معادلات نیوتنی است. ماجرای سه یار دبستانی(خیام،حسن صباح،خواجه نظام الملک)را ذکاوتی نیز چون دیگر محققانپیش از این مردود می‌داند(ص 21)دلیل رد این ماجرا راغالبا اختلاف سنی زیاد نظام الملک با آن دو تن دیگرمی‌گویند که معقول هم می‌نماید ولی با توجه به اینکه {UU}پرسشاز خیام منصور مؤمنی عمر خیام علیرضا ذکاوتی قراگزلو طرح نو-1377 &%01615AMKG016G% خیام و صباح حدودا همزاد بوده‌اند امکان همدرسی ودوستی آنان بوده است. (ص 106) در فصل ششم کتاب آمده است:«کوشیده‌ایمتناسب و رابطه‌ای میان اندیشه‌های فلسفی-کلامی کهدر رسالات مسلم الصدور خیامی هست با رباعیاتمسلم او برقرار کنیم»(ص 186)ولی ظاهرا مؤلف راه رادگرگونه رفته و با یاری رباعیاتی سعی در بازگشاییاندیشۀ خیام دارد و در این تنگه نیز بیش از بیستمرتبه به دام رباعیاتی افتاده است که خود،آنها را بهشهادت فصل هشتم کتابش(گزیدۀ رباعیات)از خیامنمی‌داند. یا بر پایۀ بیت«چون آمدنم به من نبد روز نخست/این رفتن بی‌مراد عزمی است درست»نتیجه می‌گیردکه خیام اشاره به نوعی خودکشی دارد!؟(ص 117) گاه ذکاوتی بیتی را بی‌توجه به بیت دیگر آورده و بهنتیجۀ دلخواهی رسیده است که رباعی بصورت کاملبیانگر آن نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.