Skip to main content
فهرست مقالات

گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی

(1 صفحه - از 33 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : فارسی، گفتارهای پژوهشی در زمینۀ ادبیات، زمینۀ ادبیات فارسی، اسامی، تلفظ، زبان فارسی، انگلیسی، رمانتیسم، ضبط، زمینۀ زبان و ادبیات فارسی، کتاب، اصطلاح، رمانتی‌سیسم، متن، دین، کلمۀ، زبان فارسی کتاب مستقلی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ادبیات فارسینوشتۀ دکتر امیر حسن، زبان فارسی همنوایی، ادبیات فارسی در هند، گردآوری دکتر سید حسن، فارسی در هند گردآوری، ترجمۀ، جواز بی‌اعتناییکامل به تلفظ اصلی، گردآوری، ایرانی، خصوصیات عام زبان فارسی، شهرهایی، اسامی اروپایی

خلاصه ماشینی: "اولین واژۀ اروپایی کهدر این کتاب جلب توجه می‌کند،خود کلمۀ«رمانتی سیسم»است که می‌توانست به صورت«رمانتیسم»ضبط شود کهتلفظ فرانسوی این اصطلاح است و از مدتها پیش درفارسی رایج بوده است. عنوان کتاب توماس مور همانطور که مترجمدر داخل پرانتز ولی با تردید و علامت سوال حدس زده استهمان«لالا رخ»سات که اسم یک شاهدخت ایرانی استکه قهرمان این داسان است و نه«لاله روخ»(ص 93) 3-یکی دو اصطلاح نیز می‌توانست ترجمۀ دقیق‌تریداشته باشد:در ترجمۀ domination به جای«حاکم»،اصطلاح«غلبه» مناسبت‌تر است. با این همه،کتاب حاضر که نگاه دقیقی است به یکی ازجوانب پدیدۀ مهم رمانتیسم اروپایی،برای خوانندگانایرانی مغتنم است و از جهت دیگر چون ناشری شهرستانیبه نشر آن اقدام کرده است،می‌تواند نویدبخش فعالیتهایپربار و جدی‌تر فرهنگی در گوشه و کنار کشور باشد. این اثر یکی از منابع دقیق برای شناخت بیشترزبان و ادبیات فارسی در شبه قاره است کهدانش‌آموختگان زبان فارسی از آن بی‌نیاز نیستند و امیداست که مقاله‌های دیگر استادان زبان و ادب فارسی درهند گردآوری و منتشر شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.