Skip to main content
فهرست مقالات

خانه ارمنی ها پر کاسه های شله زرد بود

نویسنده:

(2 صفحه - از 50 تا 51)

خلاصه ماشینی:

"این که گفتیم یک روز مانده به عید پاک رمان است،بهاین دلیل می‌باشد که اگر چه به ظاهر مجموعه سهداستان کوتاه به نامهای«هسته‌های البالو»از صفحه 1تا43،»گوش ماهی‌ها«از صفحه 43 تا 77،»بنفشه‌هایسفید«از صفحه 77 تا 101 می‌باشد،اما در واقع هر یکاز این داستانها دربارۀ مقطعی از زندگی«ادموند»است ودر مجموع زندگی ادموند را از کودکی تا آغاز پیری نشانمی‌دهد. در فصل دوم و سوم کهمربوط به ایام پس از ازدواج و آغاز پیری ادموند استاین قدرت و هنرنمایی کمتر دیده می‌شود،هر چند که«ادموند»در این رمان کوتاه به پیری هم می‌رسد،اماتصویری که از ایام کودکی وی می‌بینیم یک نقاشیتمام عیار است و زندگی این ایام را به وضوح در جلوی {UU}خانۀارمنی‌هاپرکاسه‌های شله زرد بود چشم می‌آورد،در حالیکه ایام مربوط به پیری وی با یکطرح-اگرچه هنرمندانه-به تصویر در آمده است،چنانکه صفحات فصل اول و دوم و سوم به ترتیب 42 و34 و 24 صفحه می‌باشد،مضاعف بر اینکه در همینفصلهای کوتاه‌تر دوم و سوم باز نگاهی به ایام خردتربوده و بدین ترتیب آن ایام را دقیق و محسوس‌تر کردهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.