Skip to main content
فهرست مقالات

شخصیت و اندیشه دکتر عبدالحسین زرین کوب

نویسنده:

(5 صفحه - از 17 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : استاد، اندیشه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ، شعر، اندیشه، دکتر زرین‌کوب، کودکی، انسان، نقد، حق

خلاصه ماشینی:

"چنین کس غالبا با آنچه بخت و اتفاق می‌خوانند تسلیم می‌شود تاآنچه را خروج از عادت در روند طبیعت توهم کرده‌اند،ممکن و واقعمی‌شمارد و این پندار بر دیدۀ ادراک او پرده می‌کشد،آن را نیز تیرهمی‌کند و البته وقتی انسان این احساس را ندارد که توالی رویدادهاتخلف نمی‌پذیرد و آنکه باد می‌کارد طوفان درو می‌کند و برفرخنای عالم ممکن نیست از دانۀ گندم درخت چنار بروید یا شعلۀآتش چوب خسک را مر و تر کند،البته در هر چه خود انجاممی‌دهد نیز احساس مسئولیت نمی‌کند و به نحو اولی آنچه را موالیدفعل اوست از حساب کار و کردار خود خارج می‌شمرد و به زیانهائیکه از آن به نظام کل وارد تواند شد،اهمیت نمی‌دهد،و در اینصورتبسا که آنچه را زداده علت خویش است به آنچ نمی‌تواند علت آنمحسوب شود،منسوب میدارد و هیچ در خاطر نمی‌گذارد که وقتیچیزها از تاریخ جدا شود تفسیر و توجیه نمی‌پذیرد و فقط تاریخاست که هر چیز را در زمان و مکان خاص آن می‌گذارد و بدینگونهآنرا قابل تفسیر و قابل ادراک می‌سازد و فی المثل به من و تو نشانمی‌دهد که اگر نام و نشان هر یک از ما آنست که هست،این امر بههیچ وجه یک تصادف نیست،در زمان و مکان محیط و اقلیمخانه‌ای که هر یک از ما در آن مجال نشو و تحول یافته است،هیچنام و نشان دیگر جز آنکه اکنون برای ما شناخته شده استنمی‌توانسته است هویت ما را تفسیر نماید»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.