Skip to main content
فهرست مقالات

عنوان کتاب و آیین انتخاب آن

نویسنده:

(13 صفحه - از 4 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، عنوان کتاب، خواننده، رمان، کاغذ، انتخاب، عنوان کتاب و آیین انتخاب، مائده‌های زمینی، کتاب مائده‌های زمینی، نشر، معیار، علمی، ترجمه، عنوان مائده‌های زمینی، آندره ژید، دانش، نشر کتاب، کتاب مائده‌های زمینی منتشر‌شده، فرهنگ، عنوان کتاب منتشر‌شده، مقاله، کتاب مائده‌های زمینی مورد استقبال، اثر، استقبال از کتاب، نقش عنوان در استقبال، بهاندازۀ کتاب مائده‌های زمینی، اهمیت، کتابهای منتشر‌شده، اهمیت عنوان کتابهر کتاب، نویسنده و خواننده

خلاصه ماشینی: "21 برای پی بردن تراکم و ترقی عنوان کتاب و مقاله وچکیده در جهان،می‌توان از کلیۀ آمار و ارقام فوق صرف نظرکرد و تنها به این رقم اقتصاد کرد که اینک فعالیت علمی«درهر دورۀ دهساله دو برابرمی‌شود. 21 برای پی بردن تراکم و ترقی عنوان کتاب و مقاله وچکیده در جهان،می‌توان از کلیۀ آمار و ارقام فوق صرف نظرکرد و تنها به این رقم اقتصاد کرد که اینک فعالیت علمی«درهر دورۀ دهساله دو برابرمی‌شود. از پیش نیز چنین بودهاست که ابو حنیفۀ اسکافی می‌گوید«حشو نامه»را با عنایت به«عنوان»آن می‌توان دانست: {Sنامۀ نعمت ز شکر عنوان دارد#بتوان دانست حشو نامه ز عنوانS}و سعدی نیز مدعی است که«حسن عنوان»دلیل بر خوبیذیل آن است: {Sحسن عنوان چنان که معلوم است#خبر خوش بود به نامه درشS}همچنین بنگرید که فردوسی حکایت مرد دانایی را گزارشمی‌کند که او نیز چون سعدی و ابو حنیفۀ اسکافی و شو پهناور و خوانندگان همروزگار ما به عنوان می‌نگریست: {Sبه عنوان نگه کرد مرد دبیر#که گوینده او بود و هم یاد گیرS}شاید اندکی-و نه بیش-منطقی نماید که اقبال و ادبارخوانندگان نسبت به یک کتاب در گرو عنوان آن است. عنوان اولیه به هیچ روی گیرنده و انگیزه نیست و به کلی فاقد&%00204PEAG002G% و خوانندگان همروزگار ما به عنوان می‌نگریست: {Sبه عنوان نگه کرد مرد دبیر#که گوینده او بود و هم یاد گیرS}شاید اندکی-و نه بیش-منطقی نماید که اقبال و ادبارخوانندگان نسبت به یک کتاب در گرو عنوان آن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.