Skip to main content
فهرست مقالات

نکاتی از نخستین کتاب بدیع به زبان فارسی

نویسنده:

(8 صفحه - از 106 تا 113)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، ترجمان البلاغه، دکتر شفیعی کدکنی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران چاپ، استاد دکتر شفیعی کدکنی، معنی، ترک، کلمه، تصحیح، بنیاد فرهنگ ایران

خلاصه ماشینی:

"[لغت‌نامه دهخدا، حرف دال بخش دوم صفحه 46 که چند بیت از سوزنی به عنوان شاهد آورده، که یکی از آن شواهد چنین است:دفتر بی‌مدح تو دف‌تر استدر طرف نارد کسی را دف‌تر]ص 13 س 13:روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتادآتش ز بیم گشت به سنگ اندرون نهاناین بیت در صفحه 93 سطر 9 تکرار شده است:دکتر شفیعی کدکنی نوشته‌اند:اصل ذرخش است یعنی در اول کلمه قابل تأمل است، حداقل یادآوری آن ضرورت دارد، برای مباحث فقه اللغوی-فرهنگنامه قرآنی صفحات 223 و 832 دیده شود. بنده را عقیده بر این ایت که در این شریطه باید کلمه(زی)از آخر مصراع حذف شده باشد؛یعنی بیتن بدین گونه است:شاها تو بزیر فر یزدان زیبدخواه تو زیر دست آهرمنص 15 س 3:تا پیل مر سپه را بر توذ تو ذه کردبنگر که زود بر همه را پاک زوذه کردبخش زمانه بد علم جان جلیل راببرید تار و پوذ همه پاک پوذه کرداین پادشا بتاختن سود رفته بودمر تا زننده را طمع سوذ سوذه کرددر لغت‌نامه به نقل از فرهنگ نفیسی(تود)به معنی(کوه)آمده است، و در نسخه طبع مرحوم قویم به جای(تود)از کلمه(طود)استفاده شده که آن هم در فرهنگ‌ها به معنی(کوه)است. ص 23 س 11:هر آنگه کجا آورد پارسی‌هاتماند همی با کسی پارساییبنا رحمت ای خوب ترک نو آییندرآورد در صبر من بی‌نواییدر کتاب المعجم(چاپ مرحوم مدرس ص 343)در ذیل اشتقاق گوید:و اقتضاب خوانند، چنانکه گفته‌اند(شعر)نوای تو ای خوب چهر نو آییندرآورد در کار من بی‌نواییرهی گوی خوش ورنه بر راهوی زنکی هرگز مبادم ز عشقت رهاییز وصفت رسیدست شاعر به شعریز نعتت گرفته است راوی رواییولی در نسخه اصل ترجمان البلاغه به جای(نوای تو)، (بنا رحمت) آمده است و مرحوم آتش در مقدمه ترکی سعی کرده است برای این کلمه توجیخی بیابد که این(بنا رحمت)ترکی است که نقل آن(به قول مرحوم بهار)کرا نکند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.