Skip to main content
فهرست مقالات

برگردان نظریه شناخت

نویسنده:

(4 صفحه - از 38 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : برگردان نظریه شناخت، خیام، معرفت، فلسفه، ترجمه، کتاب، توجیه، مترجم، متن، قطعه

خلاصه ماشینی:

"نویسنده در مقدمه عمدهمسایلی را که قصد بررسی آنها را دارد طرح کرده است،تفاوت معرفت داشتن به امری و باور داشتن به آن درچیست؟باور صادق یا حدس صائب چه تفاوتی با علمدارند،اگر معرفت باور صادقی است که ما برای آن دلیلی داریم،ماهیت این دلیل چیست و اعتبار خود این دلیل ازکجا می‌آید؟آیا امری دیگر و لیل ما برامری دیگر گواهاعتبار دلیل اول است؟اگر اینگونه است اعتبار آندلیلهای دیگر از کجا می‌آید و آیا این سیر قهقراییحدقفی دارد و در جایی توقف می‌کند یا خیر؟این نقطهتوقف که بنیادهای معرفت ما را شکل می‌دهد از چهتشکیل می‌شود و به چه معنا باید آنه را بنیاد معرفتتلقی کرد؟ساختار معرفتی که برچنین بنیادهایی استوارمی‌شود چگونه است؟نسبت توجیه و صدق چیست؟آیااگر ما برای باوری دلیل و شاهد و مدرک قابل قبولیداشته باشیم می‌توانیم ادعا کنیم که آن باور صادق استیا خیر؟بین توجیه و صدق چه رابطه‌ای وجود دارد؟ حقایق عقلانی چیستند؟حقایق عقلانی همان معارفپیشینی(مقدم برتجربه)هستند که عقل‌گرایان برآنهاتأکید بسیار می‌ورزند و آنها را اساس و بنیاد معرفتمی‌دانند اما آیا واقعا چنین حقایقی وجود دارند؟تقسیمپسین و پیشین تا چه حد معقول است؟و... ن:«آیا ما در باب هر امری که برای آن دلیلی داریم بایدبگوییم که دلیل ما برآن امر عبارت از این واقعیت استکه ما برای برخی امور دیگر دلیل داریم؟» دو خطای اصلی مترجم که در همین پاراگراف وپاراگراف بعدی سه بار تکرار شده است بی‌دقتی درترجمه taht tc af eht ni و ترجمه غلط ni tsisnoc است. مدعای شهودگرا مربوط به توجیه است» البته باید گفت که ترجمه این قطعه از قطعهنخست-که سراسر غلط ترجمه شده است-بهتر انجامگرفته است چرا که براساس شمارش سریع نگارنده درحدود صد سطر از متن(سه صفحه متن اصلی 130-128)نزدیک به بیست خطا در برگردان مترجم راه یافتهاست!!(از این‌رو متاسفانه باید این کتاب را در قفسۀکتابهای غیرقابل خواندن جای دارد و در انتظارترجمه‌ای دیگر نشست)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.