Skip to main content
فهرست مقالات

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و داستان نویسی امروز

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : میرزا حبیب، رمان، فارسی، داستان، سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی، زبان، میرزا حبیب اصفهانی، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی، ترجمه، متن

خلاصه ماشینی:

"ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی از رمان جیمزموریه در ادبیات فارسی یک شاهکار است،در حالی کهانگلیسی جیمز موریه در ادبیات انگلیسی نه فقطشاهکار نیست،بلکه یک اثر دست دوم و متوسط استکه به هیچ وجه قابل مقایسه با رمان‌هایی که در زمانخودش و کمی قبل و کمی بعد از آن در انگلستان منتشرشده‌اند نیست. از سه جنبۀ مختلف باید بهکار میرزا حبیب توجه کنیم:یکی تسلطش به زبانفارسی مکتوب که با انس و الفتی که با سعدی و ازطریق سعدی با ادبیات کلاسیک داشت به دست آمد ودیگر تسلطش به زبان فارسی غیر مکتوب و غیررسمی که همان زبان زندۀ گفتار زمانه‌اش بود و اهمیتیکه برای این زبان قائل بود و دیگر شناختی که از ادبیاتاروپایی داشت و دلبستگی‌اش به فرم«رمان»که درادبیات کا سابقه‌ای نداشت. این جمالزاده همان جمالزاده‌ای استکه وقتی در سال 1347 به سراغ متن ترجمۀ میرزاحبیب می‌رود و به او سفارش می‌دهند که این ترجمه رابرای چاپ آماده کند،به جای این که در نهایتامانتداری و صداقت،نسخۀ قابل اعتمادی از این اثرکلاسیک به دست بدهد،ترجمۀ میرزا حبیب را باانشای آبکی خودش«بازنویسی»می‌کند و از اینترجمه یک شیر بی یال و دم و اشکم تحویل می‌دهدکه هعیچ شباهتی به اصل اثر ندارد. این تجرمه،البته دربخش«تفسیر و قصه‌ها»و نه در بخش ترجمۀ آیاتکه تحت اللفظی است،هیچ رنگ و بویی از ترجمه نداردو یک اثر اصیل فارسی و نمونۀ بی‌نظیری ازفارسی‌نویسی ساده و بی‌تکلف هزار سال پیش استکه خواندنش خیلی چیزها به آدم یاد می‌دهد و نشانمی‌دهد که زبان فارسی در اوج قدرت و سلامت خودشو در زمانی که هنوز گرفتار بازی‌های زبانی و صنایعلفظی دست و پاگیر نشده بود،چه منزلت والاییداشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.