Skip to main content
فهرست مقالات

بنیان فکنی دریدا

نویسنده:

(10 صفحه - از 10 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : دریدا ،بنیان فکنی دریدا ،کانت ،متافیزیک ،فلسفه ،دکارت ،نوشتار ،زن ،زبان ،هنر ،حقیقت ،مارکس ،کتاب ،بنیان فکنی دریداژاک دریدا ،نیچه ،افلاطون ،مدعی ،ذهن ،کلی ،متافیزیک حضور ،مفهوم ،فلسفۀ کانت ،اندیشه‌های دریدا ،فلسفۀ دکارت ،آثار ،اصلی ،آموزه بنیان فکنی ،تحلیل ،بدهی اندیشمندصرفا کشف حقیقت فلسفی ،مفهوم بنیان فکنی

خلاصه ماشینی:

"دریدا این تقابل میان دو قطب را نخست در آثارافلاطون جستجو کرد و گفت:افلاطون حضور را در تقابلبا غیاب برتری بخشید و گفت یکی از مظاهر اصلیحضور را می‌توان در گفتار جستجو کرد زیرا که در هنگامگفتگ پیوسته گوینده و شنونده هر دو حاضرند و به طورکلی در گسترۀ متافیزیک،هستی همواره دارای حضوریکامل است. در فصل پنجم این کتاب نظر دریدا دربارۀ رویکردروسو به گفتار و آوا مورد بحث قرار گرفته است. دریدادر رساله‌ای کوتاه مرسوم به غایت انسان گفت:کانتنفس یا خود را غایت دانست و برای اثبات این معنا بهمبادی متافیزیک اخلاق eht fo snoitadnuoF slaroM fo scisyhpateM او مراجعه نمود وء مدعی شد کهکانت انسان را فی حد ذاته غایت انگاشت و گزاره کانترا نقل نمود که گفته بود هر موجود خردورزی خود غایتخویش است و به هیچ وجه نباید او را وسیله محسوبداشت و گفت خود انسان مدار هستی است و به همینجهت باید غایت را در همین مدار جستجو کرد. همان گونه کهقبلا نیز گفته شد مبانی و اصول متافیزیکی براساسطرح تقابل‌های دوتایی چون ضحور و غیاب،گفتار ونوشتار،جوهر و عرض،حقیقت و مجاز و نظایر آنپایه‌ریزی شده است و دریدا وظیفۀ بنیان فکنی را درمعرض پرسش قرار دادن این مبانی و اصول و تزلزل درارکان آنها دانست. اگر تا این زمان لوگوس یا نطق ازاعتبار و قطعیت برخوردار بوده است ما میتوس sohtym راواجد اهمیت تلقی کنیم و آن را موضوع بحث قرار دهیمیا اگر متافیزیک اصل و مبداء ehcra را تکیه گاه خویشقرار داده و استدلال فلسفی را بر پایۀ آن بنا کرده ماحاشیه را مبنا قرار دهیم و به طور کلی ارزش‌گذاریعملی خود را براساس همین عدم قطعیت و تعینپایه‌ریزی کنیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.