Skip to main content
فهرست مقالات

جان کنده ام تا تو جان پروری

نویسنده:

(3 صفحه - از 20 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : اسفار، ترجمه، عرض، ذاتی، متن، مترجم، ترجمه اسفار، فلسفه، علم، ترجمه متن اسفار

خلاصه ماشینی:

"جان کنده‌ام تا تو جان پروری سید محمود یوسف ثانی ترجمه متون فلسفی اسلامی به زبان فارسی وفراهم آوردن امکان استفادۀ دوستداران فلسفه-کهآشنایی کافی به زبان عربی ندارند-از منابع اصلی واصیل آن یک تلاش ارزشمند و گرانقدر علمی است و دراین میان ترجمۀ منابع دست اول و آثار ماندگار وتأثیرگذار این فلسفه از ارج و اهمیت بیشتری برخورداراست که در این بین ترجمه مهمترین متن فلسفیحکمت متعالیه به عنوان ملتقای نحله‌های مختلففلسفی و عرفانی جایگاه خاص خود را دارد. 2 ترجمه:بدان که انسان گاهی توصیف می‌شود بهاینکه واحد و یا کثیر است و یا به اینکه کلی است و یاجزیی و یا به اینکه بالفعل است و بالقوه و گاهی نیزتوصیف می‌شود به اینکه با چیزی یا مساوی و یاکوچکتر و یا بزرگتر است و گاه نیز توصیف می‌شود بهاینکه متحرک است و یا ساکن،و به اینکه گرم است و یاسرد و یا غیر اینها؛سپس گوییم:امکان ندارد که چیزیمتوسط بین این اوصاف توصیف گردد،مگر از آن جهتکه دارای«کم»باشد؛. امکان هم ندارد که به صفتدیگری توصیف شود مگر از آن جهت که دارای ماده وقابل تغییرات باشد،ولی آن نیازمند به این امر نیست کهواحد یا کثیر باشد-تا آنکه ریاضی و یا طبیعی گردد-بلکه او از آن جهت که موجود است صلاحیت این را داردکه توئصیف به وحدت و یا کثرت و آنچه با آن دو ذکرمی‌شود گردد. مثلاصدرالمتألهین در جایی در توضیح این امر که امور عامهاز نظر برخی از حکما به چه معنایی اخذ شده و در تفسیرآن چه گفته‌اند،در ضمن اشاره به یکی از آراء می‌گوید:ومنها ان الامور العامة هی المشتقات و ما فی حکمها ومترجم در ترجمه آورده‌اند:امور عامه مشتقات‌اند و درحکم آنها نیستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.