Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخ به سه پرسش پیرامون متون نثر صوفیه

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 56 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : متون نثر صوفیه، ادبی، کتاب، عرفانی، زیبایی‌شناسی شعر، ادبیات، مردم، متون نثر صوفیهدر شمارۀ، زبان، نثر صوفیه نثرهایی

خلاصه ماشینی:

"ویژگی اصلی متون نثر صوفیه را در چه می‌دانید؟-به گمان من نثرهای صوفیانه را می‌توان به سهدسته تقسیم کرد:یکی نثر سادۀ همه فهم که برای همۀ مخاطباننوشته می‌شد و در حد زبان محاورۀ مردم کوچه و بازاربود. اهمیت این متون در فرهنگ ادبی پیشین ایران راچگونه ارزیابی می‌کنید؟-به گمان من عرفان گرایی ادامۀ نهضت شعوبیهدر ایران است که برای مقابله با کسانی اوج گرفت کهدین را وسیلۀ امیال و سلطۀ استبداد خود قرار داده بودند وبرای از میدان به در کردن مصلحان و دینداران حقیقی واحیانا رقیبان سیاسی خود همواره از دین خرج می‌کردند. فرهنگ و ادبیات امروز ایران چه بهره‌ای از این متونمی‌تواند بگیرد؟-البته چون تاریخ مصرف این متون گذشته استمستقیما نمی‌تواند مورد استفاده باشد اما به عنوانفرهنگ مردمی و راه نزدیک شدن به توده‌ها می‌تواندتجربه‌ای باشد که به عنوان یک حرکت از سویمصلحان اجتماعی(مقصود شعوبیان است)در ظرفزمانی معین،مورد توجه قرار گیرد. با او گفت و گوب کوتاهی انجام داده‌ایمکه در پی می‌آید:خانم سلاجقه ابتدا دربارۀ ویژگی‌های کتاب بگویید واینکه چطور شد این مبحث را انتخاب کردید؟از آنجا که علاقه‌مند به مباحث زیبایی‌شناسی شعربودم،برای تدریس این درس را انتخاب کردم،امااحساس می‌کردم معانی و بیان،سنتی و نحوه ارایه‌ی آنهم سنتی است و نیز استفاده از شاهد مثالهای خیلیقدیمی و کهن نمی‌تواند علاقه دانشجویان را به خودجلب کند. آیا کتاب فقط شامل زیبایی‌شناسی شعر است؟در واقع در جلد اول بیشتر به زیبایی‌شناسی شعرتوجه شده است ولی از آنجا که مباحث نظری که درزیبایی‌شناسی ادبی مطرح می‌شود قادر است کلیه‌یمنتهای ادبی را مورد تجزیه و تحلیل زیبایی شناسانهقرار دهد،این مباحث نیز قابل تعمیم به کل ادبیاتاست که در نقد زیبایی شناختی متون ادبی-یکی ازشاخه‌های نقد ادبی-می‌تواند راهگشا باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.