Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی

نویسنده:

(3 صفحه - از 15 تا 17)

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگرعنوان انگلیسی کتاب را » Encyclopedia of Literary Theory «نوشته‌اندکه اگر چه عنوان دائرة المعارف با محتوای کتابسازگاری بیشتری دارد؛اما محدود کردن آن به«نظریۀادبی»نیز با وجود اصطلاحات بلاغی،فلسفی،زبان‌شناسی و حتی نقد ادبی در مدخل‌های کتابسازگار نیست. مؤلف نظر بزرگان نقد ادبی و فلسفه را دراین باره از هراکلیتوس تا امروز نقل کرده‌اند و در نهایتبه بازتاب این سازش اضداد و وجود وحدت در کثرت درادبیات اشاره می‌کنند آیا«سازش اضداد»اصطلاح نقدادبی است؟چه کسی آن را وضع کرده است؟بحث از«وحدت سازمند»و«فرم ارگانیک»از کوله ریج،«شعرشمول و شعر حذف»از ریچاردز؛«شعر خالص»و«شعرناخالص»از پن وران و به طور کلی مباحث مربوط بهتناقض‌های شعری که به طور مبسوط در ذیل سازشاضداد مطر ح شده است به راحتی می‌توانست در ذیلمدخل«تناقض»(نا سازه‌نما Paradox )و انسجام یاشکل(که البته مدخل ندارد)مطرح شود. د-تکرار: در این کتاب تکرارهای بسیار مشاهده می‌کنیم،معمولا در روش فرهنگنامه و یا دائره المعارف برایپرهیز از تکرار و رعایت اصل اختصار؛در یک جا به طورمبسوط دربارۀ یک موضوع بحث می‌کنند و هر جاسخنی از آن موضوع به میان می‌آید به مدخل مربوطارجاه می‌دهند؛اما در فرهنگ اصطلاحات نقد ادبیدکتر مقدادی ابدا ارجاعات درون متنی را نمی‌یابیم بههمین دلیل برخی موضوعات و مطالب در چند جا مطرحشده است. مثلا: 1-آشنایی‌زدایی(ص 24)شکلوفسکی(ص346)مکتب پراگ(ص 467) 2-عنصر مسلط) Dominant (:(ص 366)عنصرغالب(ص 468)عامل مسلط(ص 624) 3-استعاره و مجاز از دیدگاه یا کوبسن(ص 615) استعاره و مجاز مرسل(56)مکتب پراگ(ص467)مجاز(445) 4-فمینیسم:فمینیسم مارکسیستی(ص 377)جنبش طرفداری از حقوق زنان(ص 195)زن درادبیات(ص 305)زبان نوشتار زنان(ص 303)سخن زنانه(ص 324)نقد زن محوری(549)نقدزنانۀ سیاهان(ص 554) ه‍-واژگان و معادل‌ها: یکدستی اصطلاحات که یکی از ویژگی‌های مهمفرهنگ‌نویسی است در این کتاب چندان مورد توجهنبوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.