Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی

نویسنده:

(3 صفحه - از 15 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، مدخل، زبان، فارسی، کتاب فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، کتاب، نقد ادبیفرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، بلاغت، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبیفرهنگ اصطلاحات، اصطلاحات نقد ادبیفرهنگ اصطلاحات نقد

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگرعنوان انگلیسی کتاب را » Encyclopedia of Literary Theory «نوشته‌اندکه اگر چه عنوان دائرة المعارف با محتوای کتابسازگاری بیشتری دارد؛اما محدود کردن آن به«نظریۀادبی»نیز با وجود اصطلاحات بلاغی،فلسفی،زبان‌شناسی و حتی نقد ادبی در مدخل‌های کتابسازگار نیست. مؤلف نظر بزرگان نقد ادبی و فلسفه را دراین باره از هراکلیتوس تا امروز نقل کرده‌اند و در نهایتبه بازتاب این سازش اضداد و وجود وحدت در کثرت درادبیات اشاره می‌کنند آیا«سازش اضداد»اصطلاح نقدادبی است؟چه کسی آن را وضع کرده است؟بحث از«وحدت سازمند»و«فرم ارگانیک»از کوله ریج،«شعرشمول و شعر حذف»از ریچاردز؛«شعر خالص»و«شعرناخالص»از پن وران و به طور کلی مباحث مربوط بهتناقض‌های شعری که به طور مبسوط در ذیل سازشاضداد مطر ح شده است به راحتی می‌توانست در ذیلمدخل«تناقض»(نا سازه‌نما Paradox )و انسجام یاشکل(که البته مدخل ندارد)مطرح شود. د-تکرار: در این کتاب تکرارهای بسیار مشاهده می‌کنیم،معمولا در روش فرهنگنامه و یا دائره المعارف برایپرهیز از تکرار و رعایت اصل اختصار؛در یک جا به طورمبسوط دربارۀ یک موضوع بحث می‌کنند و هر جاسخنی از آن موضوع به میان می‌آید به مدخل مربوطارجاه می‌دهند؛اما در فرهنگ اصطلاحات نقد ادبیدکتر مقدادی ابدا ارجاعات درون متنی را نمی‌یابیم بههمین دلیل برخی موضوعات و مطالب در چند جا مطرحشده است. مثلا: 1-آشنایی‌زدایی(ص 24)شکلوفسکی(ص346)مکتب پراگ(ص 467) 2-عنصر مسلط) Dominant (:(ص 366)عنصرغالب(ص 468)عامل مسلط(ص 624) 3-استعاره و مجاز از دیدگاه یا کوبسن(ص 615) استعاره و مجاز مرسل(56)مکتب پراگ(ص467)مجاز(445) 4-فمینیسم:فمینیسم مارکسیستی(ص 377)جنبش طرفداری از حقوق زنان(ص 195)زن درادبیات(ص 305)زبان نوشتار زنان(ص 303)سخن زنانه(ص 324)نقد زن محوری(549)نقدزنانۀ سیاهان(ص 554) ه‍-واژگان و معادل‌ها: یکدستی اصطلاحات که یکی از ویژگی‌های مهمفرهنگ‌نویسی است در این کتاب چندان مورد توجهنبوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.