Skip to main content
فهرست مقالات

به دنبال ریسمانهای سیاه و سفید

نویسنده:

(4 صفحه - از 52 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : رمان، جنگ، ادبیات، ادبیات جنگ، نگاه، خاطره، روح، جریان، مردم، نسل

خلاصه ماشینی:

"ولی با تمام این تفاصیل صبح فردا و پس ازخواب شبانه تمام چیزهایی را که روز قبل در حافظه‌اشحک شده،پاک می‌شود و در هنگام صبح دوبارهحافظه‌ای دارد مانند تابلویی سفید که در آن چیزینوشته نشده است. اگر به شکل جدید ادبیات داستانی ایران که از ابتدایسده 15 شمسی شروع شده است نگاهی جدی‌تربیاندازیم؛مشاهده می‌کنیم این حرکت از مبنای صحیحخویش آغازیدن نگرفته است. هر چند سمت و سوی گفتارما تبیین روح جمعی مردم نیست،بلکه گپ و گفتگوییدربارۀ ویژگی ادبیات داستانی و به خصوص ادبیاتجنگ است،اما سعی می‌شود در حد مقدورات این مقالدربارۀ آن بحث شود. نسل نویسنده برآمده از انقلاب با {UU}به دنبال ریسمانهای سیاه و سفید &%02223AMKG022G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)اشتیاقی که برای فراموشی این راه داشت بسیاری ازمسایل را از صفر شروع کرد. صبحت اصلی این نیست کهداستان‌های جنگ نسبت به دیگر داستان‌ها یاداستان‌های قبل از انقلاب مورد استقبال قرار گرفتهاست. به هر صورت مردم عادیاز داستان‌های جنگ به عنوان عرزندان خود یادمی‌کنند،هر چند ممکن است بگویند خوب تربیت نشده. البته شاید خود نویسنده چنینمنظوری نداشته اما برآیند خواسته‌های عمومی جماعتادبیاتی به این سمت و سو توجه داشته است. خوب نسل نویسنده پس از انقلاب از جملهنویسندگان ادبیات مقاومت که رابطه‌اش را با جریانپیشین قطع کرد این ضرر را هم دید که نتوانست باهمان چند استثناء هم روبرو شود تا یگانه اخلاق رمان رادرونی کند. نکته جالبی کهمقایسه این دو رمان به دست می‌دهد این است که هردو نویسنده در جنگ جهانی اول شرکت داشته‌اند البتهدر دو نقطه و جبه مخالف."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.