Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخی به نقد «نقد شعر در ایران»

نویسنده:

(3 صفحه - از 59 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : نقد، نقادی، نقد شعر در ایران، کتاب، سجع، ادب، فارسی، سخن، نقل، انکار

خلاصه ماشینی:

"البته شتاب‌زدگی آقای دهقانی در نقد این کتاب،او را از یک بررسی و استقصاء کامل در باب آن محرومنموده،و در نتیجه ظاهرا ندانسته است که عنوان اینکتاب«دیدگاه‌های نقد ادبی در متون فارسی»بوده استکه حتی هنوز هم در زیر عنوان جدید آن با اندکی تغییرباقی است و با همین عنوان نیز زیر نظر سه تن ازآشنایان نقد شعر تألیف شده است!اما گذشته از همۀاینها،مگر دسته‌بندی مقولات سنتی بر مبنای تعاریفامروزی چه اشکالی پیش می‌آورد؟این کاری است کهامروزه در حیطۀ همۀ علوم از پزشکی و علوم دقیقه تاجامعه‌شناسی و علوم سیاسی و... ناشی از ناآشنایی ما بازبان و تعبیرات قدماست!و تحمیل آنچه امروز هست برآنچه که در گذشته بود است!ظاهرا آقای دهقانی ایننکته را نیز ندانسته است که شعر نیز در زبان قدما،بویژهشاعران،نوعی دانش بوده است در زمرۀ دانش‌هایدیگر،و حتی گاه برتر از آنها!و وقتی که شاعران از فضلو دانش خود سخن می‌گفته‌اند مرادشان همان شعر وهنر خود بوده است!و این نکته از مقایسۀ دو بیت زیر ازحافظ به روشنی برمی‌آید: {Sهنر بی عیب حرمان نیست لیکن#ز من محروم‌تر کجا سائلی بود؟S}* {Sفلک به مردم نادان دهد زمام مراد#تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بسS}و یا روشن‌تر از آن در این دو بیت از ظهیر فاریابیآمده است که شعر فارسی و شعر عربی را دو نوع دانشمی‌داند: {Sرکن‌های سریر دانش من#همچو ارکان عالم چهارS}{Sتازی و پارسی و حکمت و شرع#این دو اشعار دارم آن دو شعارS}و موارد بسیار دیگر در شعر شارعران؛و بدیهی استکه تعبیر قدما در این باب بسیار متفاوت از آن چیزیاست که امروزه رواج دارد،تا جایی که گاهی هم علوم ودانش‌های دقیق را در ذیل انواع ادب و ادبیات آورده‌اند!واز این جمله است تعبیر حسن بن سهل از ادب که طیآن پزشکی و هندسه‌دانی را در کنار پهلوانی وچوگان‌بازی و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.