Skip to main content
فهرست مقالات

فارسی عمومی دانشگاه ها و ...

نویسنده:

(4 صفحه - از 48 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : فارسی، اه، فارسی عمومی دانشگاهها، آموزش، ادبی، فارسی عمومی، زبان، زبان فارسی، دانشجو، کتاب فارسی عمومی

خلاصه ماشینی: "ساختار کلی جدی آن‌ها چنین است که از گوهرهایگران سنگ ادبی فارسی قطعاتی به فراخور ذوقگردآورندگان آن جمع شده و بی هیچ نظم و انضباط یاارتباط طولی و عرضی و هدف معین و معلوم در کنار همجمع آمده‌اند،بی آن که این ارتباط و این چینش،هدف و مقصودی را دنبال کند و به عبارتی معنادار باشد. نگارندهبا توجه به تجربه و سوابقی که در برنامه‌ریزی درسیآموزش زبان و ادبیات فارسی در وزارت آموزش و پرورشداشته و هم چنین به عنوان معلمی که سالیانی استفارسی عمومی را تدریس می‌کند،ویژگی‌های یک متنآموزشی که بتواند هدف‌های فارسی عمومی دانشگاهیرا تأمین کند در چند بخش برشمرده و به دنبال هرویژگی راه کارهای آن را می‌نماید: -اصل انسجام هر کتاب آموزشی باید از نظم و توالی منطقی ومنظمی پیروی کند تا ضمن آموزش بهتر آن موضوعبتواند به فکر نیز انسجام بخشیده و تفکر منطقی را درمخاطبان خود ایجاد و تقویت نماید. وقتیبرنامه‌ای اصولی و منطقی و با برنامه و هدف طراحیشود،روش تدریس مناسب را نیز با خود می‌آورد،ایجادعلاقه می‌کند،مطالعات بعدی را سامان می‌بخشد،اهداف آموزش زبان و ادبیات را بهتر و بیشتر محققمی‌سازد و ده‌ها دستاورد دیگر را به دنبال خواهد آورد. اه کارها: 1-کتاب دارای دو بخش کلی باشد:الف:آموزشزبان فارسی ب:آموزش ادبیات فارسی2-آموزش زبان فارسی می‌تواند شامل آموزشمباحث دستوری،نگارشی،ویرایشی و زبانشناسی باشدو برای هر مقوله نیز می‌توان مباحثی را مطرح ساخت،ازجمله در بخش آموزش نگارش مباحث مقاله نویسی،رساله نویسی،نامه نگاری،گزارش نویسی،یادداشت برداری را جای داد که انتخاب این درس‌ها باید براساس نیاز دانشجو باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.