Skip to main content
فهرست مقالات

ادب مقاومت در افق آینده

مصاحبه شونده:

مترجم:

مصاحبه کننده:

(4 صفحه - از 68 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : مقاومت، ادب، ادبیات مقاومت، ادب مقاومت در افق آینده، عرب، ادب مقاومت یامسأله‌شناسی ادبیات مقاومت، سیاسی، انقلاب، جریان، موضوعات فراوانیدربارۀ ادب مقاومت، فرهنگی، طرح، جنگ، زن، جهان عرب، ایران، نویسندگان عرب تحت عنوانادبیات مقاومت، ادبیات مقاومت در جهان عرب، طرح کمپ‌دیوید ادبیات مقاومت، مسائل و موضوعات فراوانیدربارۀ ادب، توجه خاصی به ادبیات مقاومت، جریان ادبیات مقاومت در جهان، اتحادیه نویسندگان عرب، قانونی، مسائل، مردم، تاریخی، موضوع، آیندۀ ادبیات مقاومت، موضوع بحث ادبیات مقاومت

خلاصه ماشینی: "در مقابل این جریانات،یک جریانی پدید آمدکه ادب مقاومت را مورد توجه جدی قرار داد و دعوت بهمقاومت و پافشاری بر این هدف را سرلوحۀ کار خودساخت؛جریان اتحادیه نویسندگان بطور کلی یکراهبرد مشخصی را در عدم به رسمیت شناختن دشمن خود یعنی صهیونیسم در پیش گرفته و نیز عدمعادی سازی روابط و تداوم آزاد سازی سرزمینهای عربیرا هدف اصلی خود قرار داده است و جنگ اعراب وصهیونیستها را جنگ هویت و هستی اعراب می‌داند وبر این موضع اتحادیه،اکثریت جهان عرب توجه واهمیت خاصی قائل است. با توجه به مسائل فوق ما باید نسلهای خود رانسبت به جزئیات تاریخ و حوادث آن و بر گرفتن حقعادلانه فلسطینیها آگاه کنیم و بگوییم که این کار نیاز به مقاومت و بازبینی در تربیت و آموزش نسلها و دستیابیبه قدرت در زمینۀ دانش،تکنولوژی و جنگ دارد تابتوانیم در آینده دارای اراده و روحی آزاد باشیم و درنتیجه به آزاد سازی سرزمینمان بپردازیم،اگر چه این کارصد یا دویست سال طول بکشد،مهم این است که اینمسأله دائما در ذهن نسلهای ما و ذهن ملت عرب باقیبماند. آنها فکر می‌کنند زن همچون گیاه هرزه‌ای استکه می‌توان در آن پوچی و سستی ایجاد کرد و در نتیجهخانوادۀ عربی را دچار بی‌بند و باری کنند،چرا که اگرخانواده عربی متعهد به ارزشها باشد و نسلهای آینده رابراساس ارزشهای دینی و معنوی تربیت کند،آینده ازآن ما است ولی اگر خانواده از هم بپاشد و متعهد بهارزشها نباشد،کل جامعه از بین خواهد رفت و حتیمدرسه نیز نمی‌تواند مشکل را حل بکند چرا که اساسجامعه خانواده است و مدرسه در مراتب بعدی قرار دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.