Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه رضایت مردم

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"در هر یک از حکومتها و بیش از همهدر حکومت اسلامی ـ از جمله در نظامجمهوری اسلامی ایران ـ و در چهارچوب اگر ضعفها و خطاها و بی‌عدالتی‌های حاکمان قبل در نظر زمامداران رنج‌آور است، سعی کنند زمانی که به حکومت می‌رسند، آن رفتارهای ناپسند را نداشته باشند جابجایی معادلات قدرت همه گروهها واحزاب سیاسی باید توجه داشته باشند کهوقتی قدرت در دست آنان نیست دربارهمخالفان خود چگونه داوری می‌کنند و چهشعارهایی سر می‌دهند. مدیران و کارگزاران جامعه در صورتی موفق خواهند بود که از پشتوانه محبت مردم برخوردار باشند، نه اینکه مردم حکومت را بار گرانی بر دوش خویش احساس کنند 3 ـ اگر ضعفها و خطاها وبی‌عدالتی‌های حاکمان قبل در نظرزمامداران رنج‌آور است، سعی کنند زمانیکه به حکومت می‌رسند، آن رفتارهایناپسند را نداشته باشند. علاقه مردم به حاکمان مدیران و کارگزاران جامعه درصورتی موفق خواهند بود که از پشتوانهمحبت مردم برخوردار باشند، نه اینکهمردم حکومت را بار گرانی بر دوشخویش احساس کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.