Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ سعدی پژوهی

نویسنده:

(4 صفحه - از 78 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سعدی‌پژوهی، کتاب، فرهنگ سعدی، ترجیع‌بند، شاعر، شعر، مقاله، گلستان، نقد، رویکرد به آثار سعدی

خلاصه ماشینی:

"به عنوان مثال وقتیدر صفحۀ 19 کتاب رقم 25257 را دربارۀ کلرویکردهای مقاله‌ها و کتاب‌ها می‌بینیم،به این نتیجهمی‌رسیم که برای تهیۀ این رویکردها تعداد 25257عدد فیش نیز نوشته شده است!از این گذشته اگر اینرقم فیش را-که در واقع گوشه‌ای از یادداشت‌هایفراوان مؤلف است-در کنار هزاران فیش دیگر بگذاریمکه در تهیۀ این فرهنگ نوشته شده و نیز مطالعۀ53773 صفحه مطلب را همراه با زحمات فراوان دیگربر آن بیفزاییم و با دیدۀ دقت و انصاف به گسترۀ وسیعکار مؤلف بیندیشیم،جز این که بر عزم و ارادۀ او آفرینبگوییم و تلاش‌اش را ازج بنهیم،چه می‌توانیم کرد؟ اما ببینیم ساختار تشکیلاتی فرهنگسعدی پژوهی چگونه است؟ فرهنگ سعدی پژوهی شامل یک مقدمه 30صفحه‌ای و دو بخش«مقاله‌ها»و«کتاب‌ها»است کهبخش مقاله‌ها 413 صفحه و بخش کتاب‌ها 203صفحه را به خود اختصاص داده است. 2-4-نویسنده از ترجیع‌بند سعدی به جهت اینکه«بندهای مختلف ترجیع‌بند او مشوش است»(ص 407)انتقاد کرده و برای استشهاد سخن خود تنها به این موردسست اشاره کرده است که:«آیا شاعر این ترجیع‌بند رادر وصف زیبایی مرد سروده یا زن»[!]در حالی کهترجیع‌بند مورد نظر از لحاظ یکدستی و وحدت موضوعیکی از هماهنگ‌ترین سروده‌های بلندسعدی است-به جهت بلندی این سروده از نقل آنمعذوریم-تمام ابیات این ترجیع‌بند بدون استثنا درموضوع عشق و وصف معشوق سروده شده است و شیخدر این ترجیع‌بند بلند با التفات‌های ظریف،تآثیر سخنخود را به زیبایی صد چندان کرده است. نکته دیگری که ممکن است ذوقی هم باشد ولی بهنظر بنده اگر رعایت می‌شد،در القای توضیحات،کارسازتر بود،این است که چکیدۀ‌توضیحات ارائه شدهدر برابر«مضامین اصلی»،به ویژه در آغاز بحث در مواردزیدی با نقل از نوشتۀ مورد بررسی صورت گرفته استکه گمان می‌کنم اگر این گزارش‌ها به ویژه در بندنخست،همه به نثر مؤلف می‌آمد و فقط هرجا که اقتضامی‌کرد،از نوشته اصلی نقل مطلب می‌شد،خیلی بهتر بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.