Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه حمایت اجتماعی SSQ برای دانش آموزان مقطع متوسطه

نویسنده:

(16 صفحه - از 147 تا 162)

کلید واژه های ماشینی : حمایت اجتماعی، پرسشنامه حمایت اجتماعی، هنجاریابی پرسشنامه حمایت اجتماعی، مقیاس، دانش‌آموزان، نمره، روایی، حمایت اجتماعی SSQ، مقیاسهای پرسشنامه حمایت اجتماعی، مجموعه سؤالهای پرسشنامه حمایت اجتماعی

خلاصه ماشینی: "در حقیقت، این پژوهش بدنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است: 1) آیا پرسشنامه حمایت اجتماعی برای دانش‌آموزان دبیرستان از اعتبار کافی برخوردار است؟ 2) آیا مجموعه سؤالهای پرسشنامه حمایت اجتماعی از یک عامل کلی اشباع شده است؟ 3) آیا بین نمره‌های حمایت اجتماعی پسران و دختران تفاوت معنی داری وجود دارد؟ روش شناسی پژوهش جامعه آماری گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش همه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران است. در نسخه اصلی مقیاس فلمینگ و همکاران (1982) ضریب اعتبار مقیاس را با استفاده از روش اجرای مجدد 7/0 برآورد کردند و حسینی (1375) در مطالعه ای بر روی 230 دانش آموز دبیرستانی ضمن بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سازگاری فردی ضریب اعتبار مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر 686/0 و روایی مقیاس را از طریق همبستگی درونی مواد پرسشنامه 84/0 بدست آورد. جدول 1 ضرایب اعتبار (همگونی) و مشخصات آماری مجموعه سؤالات پرسشنامه حمایت اجتماعی تعداد افراد نمونه 535 تعداد گزینه ها در مقیاس 25 میانگین 75/14 انحراف استاندارد 93/4 کجی توزیع 54/0 کشیدگی توزیع 0288/0 ضریب اعتبار به روش آلفای کرونباخ 8163/0 بنابراین در پاسخ به سوال (1) می توان گفت پرسشنامه حمایت اجتماعی از اعتبار کافی برخوردار است. ب) عامل دوم به ترتیب بار عاملی سؤالهای 16، 19، 17، 15 و 18 را دربر می‌گیرد و همه این 5 سؤال جزء مقیاس حمایت در کل است که نشان می‌دهد این مقیاس مستقل از سایر مقیاسهاست، و همانند زیر مقیاسی که در نسخه اصلی پرسشنامه بکار رفته حمایت کلی را می‌سنجد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.