Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگواره های داستانی فارسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : داستان، کتاب، داستان کوتاه، ادبی، اطلاعات، جان گرین، نقد ادبی، فرهنگ، کتابشناسی داستان کوتاه ایران، آثار، تاریخ ادبیات، داستانی فارسی، فهرست کتابهای چاپی فارسی اثر، ایران، نقد ادبی با تاریخ ادبیات، قلم، فهرست، فرهنگ داستان‌نویسان ایران، کتاب جان گرین به کار، مجموعه داستان، زمینۀ معرفی آثار داستانی، داستان‌نویسان، کتاب نویسندگان داستان کوتاه، تاریخ ادبیات و آثار ادبی، ترجمه، آثار داستانی، اشتباه، کتاب سومکتابشناسی داستان کوتاه، رهنگواره‌های داستانی، سال داستان‌نویسی در ایران

خلاصه ماشینی: "وجهۀ همت اینکتاب قرار نگرفته است،همچنین در این کتاب از قصه نویسانی کهقصه‌های خود را تنها در مطبوعات چاپ کرده و به گردآوری آن دریک مجموعه مستقل توفیق نیافته‌اند خبری نیست؛البته خود نویسندهدر مقدمه بیان داشته که بعد از این،باید همین کار را در مورد شاعران،رمان نویسان،نمایشنامه نویسان انجام داد و در نهایت افزوده که کاربعد فهرست کردن مجلات ادبی پارسی است. 10&%05428AMKG054G% در هر حال مجموعۀ این کاستیها و نا درستیها از اهمیت کار ایننویسندۀ جوان و با ذوق[که در آن سوی دنیا و با تمام محدودیتهاییکه در زمینۀ یافتن منابع و مآخذ خصوصا منابعی که مربوط به بعد ازانقلاب هستد،کار خود را انجام داده]نمی‌کاهد،به ویژه آن که باشیوۀ علمی درستی که برای تنظیم کتاب در پیش گرفته و با وجوداستقصای نسبتا کاملی که در قلمرو قصه‌نویسی فارسی از آغاز تاامروز و حتی دهۀ اخیر پس از انقلاب به عمل‌آورده است،به یقینکار او را در جایگاه ارجمندی از نمونه[های]ایرانی آن،یعنی فرهنگداستان نویسان[و کتابشناسی داستان کوتاه ایران و جهان]قرار دادهاست. به منظور رفع این مشکل درزمینۀ معرفی داستان نویسان و آثار داستانی زبان فارسی،تا کنون سهکتاب به رشتۀ تحریر درآورده است: اولین کتاب نویسندگان داستان کوتاه در ایران (srohtuA yrots trohs nainarI) است که یکی از نویسندگان جوان آمریکایی به نام جان گرین فراهمآورده و به سال 1989(1368)در کالیفرنیا به زبان انگلیسی چاپ کردهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.