Skip to main content
فهرست مقالات

فردینان دوسوسور

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سوسور، زبان، کالر، مدلول، کتاب، نشانه، دال، نظریه‌های سوسور، تمایز، نشانه‌شناسی، باور، ارتباط نظریه‌های سوسور با آراء، کتاب سوسور، فردینان دوسوسورکتاب جاناتان کالر، کتاب کالر، کالر اهمیت رابطه اختیاری، مطالعه، آرای، رابطه، نظریه زبانی سوسور، مفهوم، زبان درطول زمان تمایز، اختیاری، زبان و گفتار، پیدایش، باور کالر، مطالعه تحول زبان درطول زمان، کالر سعی، نظامی، کار سوسور در پیدایش

خلاصه ماشینی: "فردینان دوسوسور کتاب جاناتان کالر سعی دارد یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندانقرن بیستم را معرفی کند و به قول مترجم این کتاب هر آن چه درکتاب خود دوسوسور است یعنی دوره زبان‌شناسی عمومی بدون انسجام درکنار هم آمده است،به صورت مجموعه‌ای منظم ارائه کند. به باور کالر به چهار علت باید آرا و افکار سوسور را مطالعه کنیم: اول این که او به همراه امیل دورکهایم و زیگموند فروید مبنایجدید در مطالعه رفتار انسان ایجاد کردند که کل‌گرا بود و رفتار انسانهارا به تک تک رویدادها نسبت نمی‌داد،بلکه به دنبال نظامی کلی وقالبی بود. نکته سوم این که سوسور باعث ایجاد راهبردهای تفکری نوگراشد که باور داشت باید برای مقابله با امور جهان چشم‌اندازی بر گزیدو بر حسب روابط امور آنها را مطالعه کرد. نکته مهم در بحث انتخابی بودن نشانه این است کههر زبانی نه تنها دال،یعنی برش آوایی،را به صورت اختیاری انتخابمی‌کند،بلکه مدلول را نیز به روش خاص خود برمی‌گزیند و ازروشی اختیاری برای‌سازمان‌بندی جهان به مفاهیم و مقولات بهرهمی‌برد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.