Skip to main content
فهرست مقالات

معرفت شناسی علمی

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 42 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : معرفت، معرفت‌شناسی، جملات، کواین، ترجمه، معرفت‌شناسی علوم، حسی، زبان، نظریۀ، تحویل، وجه مفهومی معرفت‌شناسی علوم طبیعی، اجسام، جملات مشاهدتی، تحریک، نظری، مجموعه‌ها، نظریۀ مجموعه‌ها، شواهد، مفاهیم، معرفت شناسیهای، واژه، واژه‌های مشاهدتی ونظریۀ مجموعه‌ها ترجمه، وجه، تعاریف، زبان تجربه هایحسی ترجمه، آموزه‌ای، حقایق، مقاله، روان‌شناسی، علوم طبیعی

خلاصه ماشینی: "وجه تشابه آنها نیز از این قرار است:درست همانگونه که می‌خواستندریاضیات را به منطق یا به منطق و نظریۀ مجموعه‌ها تحویل کنند،می‌خواهند علوم طبیعی را هم به نوعی بر تجربۀ حسی مبتنی کنند. اما چگونه می‌توان این فهم‌ناپذیری را توضیح داد؟آیا دلیل اینفهم‌ناپذیری،تنها آن است که استلزامات تجربی جمله‌ای از ایندست دربارۀ اجسام فیزیکی چنان پیچیده است که نمی‌توان آنها را ازتعدادی هر چند زیاد،اما متناهی،اصل پایه استنتاج کرد؟خیر،منتبیین دیگری دارم:علت آن است که جملات نوعی ما دربارۀ اجسامفیزیکی،هیچ استلزام تجربی‌ای ندارند که بتوانند آن را تنها از آن خودبخوانند. در رویکرد روان شناختی پیشین،مسئله تقدم معرفت شناختی،از مسائل محل اختلاف بود:چه چیزی بر چه چیزی از نظرمعرفت شناختی مقدم است؟آیا گشتالتها بر اتمهای حسی تقدم دارند،زیرا همیشه آنها هستند که متوجهشان می‌شویم و نه اتمهای حسی،ویا آنکه باید به دلایل ظریف دیگری،اتمهای حسی را بر گشتالتها مقدمبدانیم؟اکنون که می‌توان برای توضیح مسائل معرفت شناختی بهحریکهای قیزیکی متوسل شد این مسئله نیز منحل می‌شود: A از نظرمعرفت شناختی بر B مقدم است،اگر A ازنظر علی به گیرنده‌هایحسی نزدیک‌تر باشد. پس روشن است که ما باید تعریف خود را از جمله مشاهدبی به این نحو اصالح کنیم:جمله‌ای جملۀ مشاهدتی است که نظر ما دربارۀ صحت و سقم آن،تنها به محرکهای حسی جاری و آن دسته از اطلاعات ذخیره شدهکه به فهمیدن جمله مربوطه است بستگی داشته باشدو نه چیز دیگر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.