Skip to main content
فهرست مقالات

نوشتن نقد و بررسی

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : نقد و بررسی، نوشتن نقد و بررسی، سردبیر، مقاله، نویسندۀ نقد و بررسی، ارزشیابی، دستنوشت، نظرم، تجدیدنظر، نویسندگان نقد وبررسی‍

خلاصه ماشینی:

"er LamuoJ) که گاه نیز حکم مشاوران تخصصی (sroLLeSnuoc tsiLaicePS) را دارند؛و ویراستاران و نسخه‌ویرایان (srotide-ypoc & Srotide) البته گاه ممکن است که ویراستاران نیزمقاله‌های رسیده را بررسی،ارزشیابی یا نقادی کنند و نظر خود رابرای سردیبر و تصمیم‌گیری او بنویسند،از تفاوتها که بگذریم،روشمتداول در مقاله‌های مهم و قابل توجه این است که سردبیر نشریه اگرمقالۀ رسیده را عینا برای چاپ ممکن نداند،از کسی که مقاله را با نظرتخصصی می‌خواند،می‌خواهد که آن را بررسی و نقد و اشکالاتکار را معلوم کند. چگونه بود که اظهار نظرهایم در تصمیمهایسردبیر و رهنمودهای او به نویسنده راهنما قرار نمی‌گرفت؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)پنداشتم که شاید نقد و بررسیهایم به قدر کافی مربوط نیست. این نویسنده بهویژه به ارتباط تجزیه و تحلیلها با مسائل اصلی بحث توجه کرده بود،و همین نویسندگان راه تجدید نظر در نوشته‌ام را به من نشان دادهبودند. دیگر نویسندگان نقد و بررسی به من کمک کرده بودند تا دریابم درکار خودم چه چیزی قابل توجه و مهم است و این،سهم مثبتی بود کهمن نیز می‌توانستم داشته باشم. البته نوشتن نقد و بررسی با دید مثبت،سه دام تازه گذاشت که درآنها افتادم:نخست،اختلاف فزاینده میان لحن مثبتی که دربارۀنویسندگان اختیار می‌کردم و آن دسته‌ای که غالبا دربارۀ کارشاننتیجۀ ارزشیابی منفی را برای سردبیر ذکر می‌کردم. یک راه حل جزئی که به آنرسیده‌ام،نزدیک شدن به نقد و بررسی با تکرار آن چیزی است کهدربارۀ مقاله در نظر دارم،اما گمان می‌کنم این کار وظیفۀ سردبیر باشدکه احتمال تجدیدنظر موفق را در میان بگذارد،یا تجدیدنظر را تصمیمفرض کند. تنها وظیفۀواقعی نویسندۀ نقد و بررسی این است که نشان دهد نویسنده چگونهمی‌توانست پژوهش مد نظرش را بهتر انجام دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.