Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاح گری در دین به چه معناست؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دین، اصلاح، اسلام، بررسی معنای اصلاح‌گری در دین، اصلاح‌گری در دین، متون مقدس، قرآن، دفاع، فاسدتر، مطهری، بررسی معنای دین، اصلاح‌گری سطوح سه‌‌گانه دین، میان دینهای سه‌‌گانه، شعر، خدا، مفسران، تاریخی، آب، خداوند، قرآن کریم، اساس، مطهری با اصلاحات دینی، دفاع از دین، مجموعه، بررسی نسبت آرای مرحوم مطهری، فرد، اصلاح متون دینی، اصلاح‌گری دین، نکته، عالمان دینی

نویسنده برای بررسی معنای اصلاحگری در دین، بررسی معنای دین را اساسی میداند و پس از ذکر سه معنا برای دین (و از جمله اسلام) به بیان معنای اصلاحگری در هر یک از سه معنا میپردازد. ایشان دین 1 را متون مقدس معرفی میکند و شرحها و رسائل درباره آنها را دین 2 و تحقق خارجی دین 1 و 2 را دین 3 به شمار میآورد. از نظر ایشان دیندار تنها موظف به دفاع از دین 1 است و میان دینهای سهگانه در عین ارتباط، تفاوتهایی وجود دارد و به ترتیب دین 3 از دین 2 و دین 2 از دین 1 فاسدتر است.

خلاصه ماشینی: "یکی اینکه آیا مفسران و شارحان دین، تلقی درستی از متون مقدس و معانی مندرج در آنها داشتهاند یا نه؟ در موارد تعارض بین متون مقدس و حکم بین عقل، چه باید کرد و تلقی مفسران در این موارد چگونه بوده است؟ مورد دوم برای مداقه و اصلاح در دین2 آن است که به پیشفرضهای علمی، تاریخی و زبانی مفسران و شارحان دین توجه کنیم و نیز اینکه آیا این مفسران، همه واژهها و مفاهیم دینی را ایضاح کردهاند؟ به نظر من یکی از ادله اصلی دوری عملی از دین نزد برخی از دینگریزان، مبهمماندن و ایضاحنکردن مفاهیم دینی است. اگر این دو ویژگی از وحی و دین گرفته شود، پس دیگر از چه روی آن را دین مینامیم؟ و چه فرقی میان دین و دانشهای متداول بشری وجود دارد؟ ب) اگر قرار باشد به زعم نویسنده، متن وحی نیز اصلاح شود، باید پرسید که چه کسی و با چه علم و معرفتی میتواند کلام خداوند حکیم و علیم را نقد کند؟ اگر دانش محدود بشر برای اصلاح متون دینی کافی است، پس چه نیازی به هدایتگری دین وجود دارد؟ 5."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.