Skip to main content
فهرست مقالات

نقد روشنفکران عرب در گفتگو با دکتر علی حرب

مصاحبه شونده:

در این گفتگو دکتر علی حرب نویسنده و اندیشمند معاصر عرب ابتدا تعریف فرهنگ و تفاوت فرهنگها را بیان میکند و فرهنگ عربی را برخلاف فرهنگ ژاپنی و آمریکایی جزء فرهنگهای سنتی و راکد به شمار میآورد و شیوه نقد را راه خروج از این بحران میداند. سپس به تعریف روشنفکر و نقش وی اشاره میکند و ضمن انتقاد از روشنفکران غربی، روشنفکران عرب را مقلد صرف معرفی میکند.

خلاصه ماشینی:

"در تعریف وسیعتر میتوان گفت فرهنگ، روند رشد انسان است که در عرصههای زیر انجام میگیرد: عقاید و مناسک، ارزشها و قواعد، نظامها و نهادها، ادبیات و هنر، علوم و فلسفه، ابزارها و افزارها و وسایل و تکنیک. اما روشنفکران عرب سست و ضعیفتر از آنند که در خور نقدی باشند; زیرا آنان در این عرصه تولیدکننده نیستند; لذا انتقاد من از روشنفکران عرب، نه به عنوان روشنفکران اندیشمند، بلکه به عنوان روشنفکران مبارز است; زیرا اینان با مقولهها و طرحهایی زندگی کردهاند که به انتهای خط رسیده و به ضد خود تبدیل شده است، مانند آزادی، دموکراسی، سوسیالیسم، علمانیت یا روشنگری و عقلانیت. کار روشنفکران عرب، نگاهبانی و وکالت اندیشههای دیگران است که جنبه غنیسازی و تکاملدهی ندارد; بلکه جنبه فقیرسازی دارد; شعار پیشرفت را برافراشتهاند، اما به شکل واپسگرایانه میاندیشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.