Skip to main content
فهرست مقالات

انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتمی با اتکاء به روشهای اقتصاد سنجی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 121 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : مدل، لگاریتمی، منحنی انگل، خانوار، میان مدلهای خطی و خطی، انتخاب میان مدلهای خطی، نان، تخمین، تخمین منحنی انگل نان روستایی، برآورد، مدل خطی، تخمین منحنی انگل نان شهری، روستایی، برازش، مدل خطی لگاریتمی، کشش درآمدی، نوشابه، آزمون، نتایج مدل نان روستایی، مدل خطی لگاریتمی مدل، شهری، هزینه، انتخاب، تخمین مدل خطی لگاریتمی، مصرف نان خانوار روستایی، نتایج مدل نان شهری، کشش درآمدی نوشابه شهری، کشش درآمدی نان روستایی، آزمون MWD، خانوار شهری

خلاصه ماشینی: "هدف از نگارش این مقاله معرفی روش و آزمون MWD 1 در گزینش میان دو نوع مدل خطی و خطی لگاریتمی است، که در این راستا با استفاده از داده‌های آماری هزینه و بودجه خانوار شهری و روستایی 1378 مرکز آمار ایران، منحنی انگل برخی از کالاهای خوراکی مورد برآور قرار می‌گیرد و از این روش در انتخاب مدل بهتر استفاده خواهد شد. ابتدا برای تخمین منحنی انگل نان روستایی و شناسایی خطی یا خطی لگاریتمی مدل(3)که هزینه انواع نان روستایی، تابعی خطی از بعد خانوار و درآمد خانوار می‌باشد، مورد برآورد قرار گرفت و نتیجه تخمین به این شرح می‌باشد. نتایج مدل نان شهری ابتدا برای تخمین منحنی انگل نان شهری و شناسایی خطی یا خطی لگاریتمی مدل(10)؛که هزینه انواع نان شهری، تابعی خطی از بعد خانوار و درآمد خانوار می‌باشد، مورد برآورد قرار گرفت و نتیجه این تخمین به شرح ذیل می‌باشد: (10)متغیرهای Brdc، Incc و Sizeبه ترتیب مصرف نان خانوار شهری، درآمد، اندازه یا بعد خانوار شهری در سال 1378 می‌باشند. نتایج مدلهای دیگر در مورد قند و شکر(روستایی)فرض‌قبول شد ولی فرض‌تأیید نگردید و لذا نگارش مدل به صورت خطی مورد تأیید قرار گرفت و مدل به صورت ذیل برآورد گردید: (12)مدل فوق دچار مشکل واریانس ناهمسانی نمی‌باشد. در این مبحث این روش در مورد کالاهایی نظیر؛نان، گوشت، نوشابه، قند و شکر در مورد دو خانوار روستایی و شهری برای سال 1378 در قالب منحنی انگل استفاده شده است و تنها در دو مدل نوشابه برای خانوارهای شهری، و گوشت برای خانوارهای روستایی، مدلها به صورت خطی مورد تخمین قرار گرفتند و سایر مدلها نیز به صورت خطی لگاریتمی برآورد گردیدند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.