Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (1380-1340)

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها : مالیات تورمی ،حق الضرب پول ،مصرف بخش خصوصی ،متغیرهای ساختاری تولید ،الگوهای ardl ،مدل تصحیح خطا ecm

کلید واژه های ماشینی : مالیات تورمی، آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد، اقتصاد، بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید، مالیات تورمی در اقتصاد ایران، مصرف، بررسی اثر مالیات تورمی، تولید اقتصاد بر مالیات تورمی، بخش صنعت و معدن، تولید، ساختار تولید اقتصاد بر مالیات، پول، اقتصاد ایران، مالیات تورمی به‌واسطه بخش صنعت، متغیر، نفت، مصرف بخش خصوصی، شاخص استفاده از مالیات تورمی، تأثیر سهم تولید بخش صنعت، تولید ناخالص داخلی، تابع مصرف، درآمد، دولت، بلند مدت، تابع مصرف و مالیات تورمی، جنگ، تابع مصرف خصوصی، سهم بخش صنعت و معدن، بخش نفت، برآورد

در این مقاله به بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد بر مالیات تورمی و همچنین بررسی اثر مالیات تورمی، بر مصرف بخش خصوصی پرداخته می‌شود.این بررسی که طی دوره 80-1340 در اقتصاد ایارن به روشهای هم‌انباشتگی ساختاری و خود همبسته، با توزیع وقفه‌های زمانی ardl صورت گرفته است، به طور کلی نتایج زیر آشکار می‌گردد: در مورد اثر متغیرهای ساختاری، تولید کلیه متغیرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثیر معنی‌داری بر مالیات تورمی دارند.این تأثیر در مورد بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن مستقیم، و در مورد بخشهای صادرات-واردات و نفت، به صورت رابطه‌ای معکوس هستند. مقایسه ضرایب نشان می‌دهد بیشترین تأثیرگذاری بر مالیات تورمی به واسطه بخش صنعت و معدن، و کمترین تأثیرگذاری نیز، به واسطه بخش نفت است.از سوی دیگر، مالیات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر معین‌دار و منفی بر مصرف بخش خصوص می‌گذارد.

خلاصه ماشینی: "این بررسی که طی دوره 80-1340 در اقتصاد ایارن به روشهای هم‌انباشتگی ساختاری و خود همبسته، با توزیع وقفه‌های زمانی ardl صورت گرفته است، به طور کلی نتایج زیر آشکار می‌گردد:در مورد اثر متغیرهای ساختاری، تولید کلیه متغیرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثیر معنی‌داری بر مالیات تورمی دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به توضیحات ارائه شده و تحقیقات انجام شده توسط«ادواردز» 1 مدل فوق در مورد اقتصاد ایران به شکل زیر برآورده می‌شود:sxm-سهم بخش واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی؛ smi-سهم بخش تولید صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی؛ sagre-سهم بخش تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی؛ soir-سهم بخش تولید نفت در تولید ناخالص داخلی؛ s-مالیات تورمی؛ w-متغیر مجازی جنگ. در این تحقیق نشان داده شد که هر چه سهم بخش صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، میزان مالیات و عوارض، افزایش می‌یابد و دولت کمتر به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهایش به تورم داخلی دامن می‌زند؛ بنابراین یا چاپ پول و استفراض از بانک مرکزی تورم را تشدید می‌کند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی و شرایط اقتصاد ایران انتظرا این است که در بلند مدت افزایش تولید د ربخش صنعت و معدن منجر به کاهش مالیات تورمی گردد و در نتیجه تأثیر منفی داشته باشد. ضریب ecm(1-)بیانگر آن است که جزء تصحیح خطا به صورت همگرا عمل می‌کند به عبارت دیگر، در هر دوره زمانی-از زمان بررسی شده-به میزان 65 درصد از انحرافات موجود در برآورد را تقلی می‌دهد بیشترین حساسیت، مربوط به متغیر حجم واقعی پول می‌باشد که در وتاه مدت و بلند مدت بیشترین تأثیر را بر مصرف خصوصی گذاشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.