Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل مؤثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 16 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها : مدل اقتصاد سنجی ،تابع تقاضای پول ،آزمون کرانه‌ها ،آزمون والد ،آزمون جوهانسون ،کرانه بالا و پائینتابع تقاضای پول ،کرانه بالا و پائین

کلید واژه های ماشینی : تقاضای پول ،رابطه بلند مدت ،آزمون کرانه‌ها ،تقاضای پول با عوامل ،بررسی رابطه بلند مدت ،بلند مدت ،روش آزمون کرانه‌ها ،تابع تقاضای پول ،نبود رابطه بلند مدت ،نرخ بهره ،ضرایب کشش بلند مدت ،عوامل مؤثر ،ضرایب بلند مدت ،تقاضای پول و عوامل ،مدت تقاضای پول ،پول و عوامل مؤثر ،کشش بلند مدت ،وجود رابطه بلند مدت ،نتایج حاصل از روش ،تقاضای معاملاتی پول ،بررسی روابط ،حاصل از روش ،نرخ ارز ،برآورد تابع ،مدت و تعادلی ،تقاضای معاملاتی ،الگوی مورد استفاده ،روشهای همگرایی ،نرخ تورم ،ضرایب کشش

در حال حاضر یکی از مباحث مهم اقتصاد سنجی، بررسی روابط بلند مدت و تعادلی در سریهای زمانی و در نتیجه تعیین ضرایب بلند مدت بین آنهاست.برای این منظور روشهای مختلفی مطرح است که از آن میان می‌توان به روشهای دو مرحله‌ای«انگل-گرنجر»، «جوهانسن»، «خودبازگشت-توزیع تأخیری‌(ARDL)و روش آزمون کرانه‌ها»اشاره نمود از میان روشهای مذکور، روش آزمون کرانه را می‌توان به عنوان آخرین روش بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها دانست.از این رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم و سرانجام به عنوان ابزاری جهت کنترل و مقایسه، نتایج حاصل از روش یوهانس را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم. بر اساس نتایج این پژوهش، بین تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن رابطه بلند مدت برقرار است.علاوه بر ان بر اساس الگوی مورد استفاده در این روش و به کمک یکی از روشهای متداول الگوسازی در اقتصادسنجی؛یعنی روش عام به خاص 1 توانسته‌ایم کششهای کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول را نسبت به عوامل مؤثر بر آن محاسبه کنیم.نتایج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسیار نزدیکی با ضرایب بردار همگرایی حاصل از روش جوهانس دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.