Skip to main content
فهرست مقالات

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 113 تا 130)

کلیدواژه ها : اقتصاد ،ایران ،کسری بودجه ،نرخ ارز ،مدل اقتصادسنجی ،تراز پرداختها ،کسری حساب جاری ،مدل VECM

کلید واژه های ماشینی : کسری بودجه ،کسری بودجه و نرخ ارز ،ارز بر کسری حساب‌جاری ،نرخ ارز ،نرخ ارز بر کسری ،کسری حساب‌جاری ،اثر کسری بودجه ،کسری بودجه دولت ،بررسی اثر کسری بودجه ،حساب‌جاری تراز پرداختها ،تراز پرداختها ،حساب‌جاری ،رابطه بلند مدت ،هم‌جمعی ،درآمدهای نفتی ،کسری تراز حساب‌جاری ،بودجه دولت ،بلند مدت ،نرخ ارز اثر ،متغیر کسری بودجه دولت ،حساب‌جاری در اقتصاد ،تعادلی بلند مدت ،بردارهای هم‌جمعی ،تراز حساب‌جاری ،کاهش کسری حساب‌جاری ،کسری بودجه و کسری ،درآمدهای نفتی اثر ،اثر منفی بر کسری ،افزایش نرخ ارز ،افزایش کسری حساب‌جاری

مقاله حاضر به بررسی اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران طی دوره 1338 تا 1380 می‌پردازد.دو فرضیه در این پژوهش مطرح شده، که عبارتند از: 1.کسری بودجه اثر مستقیم بر کسری حساب جاری دارد. 2.نرخ ارز اثر مثبت بر کسری حساب جاری دارد. برای آزمون فرضیه‌های فوق از مدلهای اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری‌ (VECM) و حداقل مربعات معمولی‌ (OLS) استفاده شده است.الگوی‌ VECM در اصل یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگیهای هم‌جمعی است، که در آن روابط بلند مدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتایج حاصل نشان می‌دهد، طی سالهای 1380-1338 کسری بودجه و نرخ ارز اثر مستقیم و درآمدهای نفتی اثر منفی بر کسری حساب جاری داشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.