Skip to main content
فهرست مقالات

سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 49 تا 80)

کلیدواژه ها : سرمایه‌گذاری ،اقتصاد ایران ،الگوی q توبین ،فرایند تصادفی ،داده‌های پانل

کلید واژه های ماشینی : سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی ،نرخ ارز ،نااطمینانی نرخ ارز ،اقتصاد ایران ،شرایط نااطمینانی ،فرآیندهای تصادفی ،قیمت محصول ،اثر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری ،تصادفی ،تابع سرمایه‌گذاری ،قیمت محصول و نرخ ارز ،قیمت و نرخ ارز ،سری زمانی ،زمانی متغیر نااطمینانی قیمت ،معیار نااطمینانی ،سطح بنگاه ،نرخ ارز و سرمایه‌گذاری ،متغیر تصادفی ،زمانی متغیر نااطمینانی ،بررسی اثر نااطمینانی ،نااطمینانی قیمت ،اثر نااطمینانی ،متغیر نااطمینانی ،نرخ بهینه سرمایه‌گذاری ،نوسانات نرخ حقیقی ارز ،نرخ حقیقی ارز ،مطالعات تجربی ،الگوی سرمایه‌گذاری ،الگوی تصادفی سرمایه‌گذاری ،تابع تولید

در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای تصادفی رفتار قیمتهای محصول و نهاده الگوی سرمایه‌گذاری q توبین در شرایط نااطمینانی مطرح شود، به ویژه که فرض شده است روند قیمت و نرخ ارز دارای فرآیند حرکت براونی 1P}است.در بعد نظری مسئله حداکثر ساری پویای بنگاه در شرایط تصادفی، با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویا حل شده و یک تابع سرمایه‌گذاری صریح استخراج می‌شود.براساس این تابع نرخ بهینه سرمایه‌گذاری علاوه بر متغیرهای مرسوم، الگوی q توبین، تابعی از معیارهای مختلف نااطمینانی است.با تلفیق اطلاعات حاصل از ماتریس داده‌های جمع‌آوری شده از زیربخشهای اقتصادی و نیز پنجاه و دو بنگاه صنعتی نمونه در اقتصاد ایران، تابع سرمایه‌گذاری مذکور در دو سطح بخشی و بنگاه برآورد شده که از توان آماری مطلوب برخوردار است.براساس نتایج این مطالعه شاید بتوان ضعف تجربی الگوی q را ناشی از نادیده گرفتن نااطمینانی‌ها در الگوی مرسوم دانست.همچنین بین شاخص نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه‌گذاری در هر دو سطح بخش و بنگاه رابطه مستقیم وجود دارد؛در حالیکه ضریب نااطمینانی قیمت در سطح بنگاه مثبت و در سطح بخش منفی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.