Skip to main content
فهرست مقالات

اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 19 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 81 تا 114)

کلیدواژه ها : دستگاه معادلات لوجیت ،الگوی سطح زندگی خانوارها ،اریب انتخاب نمونه

کلید واژه های ماشینی : سطح زندگی خانوارها ،سطح زندگی ،سرپرست خانوار ،انتخاب نمونه ،مشکل اریب انتخاب نمونه ،برآورد مدل سطح زندگی ،متغیرهای توضیحی ،بروز اریب انتخاب نمونه ،گروه شاغلان استخدامی ،خانوارهای روستایی ،توضیح سطح زندگی خانوارها ،انتخاب شغل ،هزینه‌های خانوار ،عوامل مؤثر بر سطح ،مشاغل آزاد ،مدل سطح زندگی ،جمله اریب انتخاب نمونه ،مشکل اریب انتخاب ،برآورد سطح زندگی ،شانس قرار گرفتن سرپرست خانوار ،بروز اریب انتخاب ،برآورد مدل ،شاغلان استخدامی ،گروه شاغلان ،خانوارهای فقیر ،جمله اریب انتخاب ،سن سرپرست خانوار ،خانوارهای روستایی در سال ،مشاغل استخدامی ،جنس سرپرست خانوار

مطالعه عوامل مؤثر بر سطح زندگی خانوارها از دیدگاه کمک‌رسانی به خانوارهای فقیر، مهم است.درواقع از این طریق می‌توان اولا خانوارهای فقیر را به صورتی غیر مستقیم شناسایی نمود و ثانیا کمکها را به صورت هدفمند در راستای رفع عوامل فقر هدایت کرد.با این حال بسیاری از مطالعات در زمینه اندازه‌گیری سطح زندگی خانوارها در گروههای طبقه‌بندی شده، از مشکل اریب انتخاب نمونه رنج می‌برند.اریب انتخاب نمونه، اگر چه موضوعی منحصر به مطالعات سطح زندگی نیست و در مدلهایی که مشاهدات انتخاب کننده هستند نیز کاربرد دارند، درواقع، نوعی خطای آماری است که باعث بی‌اعتباری نتایج حاصل از نمونه و عدم قابلیت تسری آنها به جامعه می‌شود و حتی در یک مدل رگرسیونی، اریب ضرایب را فرهم می‌آورد.هدف اصلی این مقاله بررسی و معرفی اریب انتخاب نمونه و نتایج حاصل از آن و همچنین ارائه روشی برای رفع این مشکل در مدلهای پیمایشی می‌باشد و از این رو یک مدل قطعی با داده‌های بودجه خانوارهای روستایی در سال 137، با تأکید بر رفع اریب انتخاب در نمونه، است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.