Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلیدواژه ها : کرمان ،تنوع زیستی ،منطقه حفاظت‌شده ،مهره‌داران ،بیدوئیه

کلید واژه های ماشینی : منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه استان کرمان، منطقه، نقشه پراکندگی گونه‌های مهره‌دار شاخص، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، زیستگاهی پرندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، مهره‌داران بارز منطقه حفاظت‌شده، فون مهره‌داران منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، طبقه‌بندی زیستگاهی پرندگان منطقه حفاظت‌شده، فهرست پرندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، زیستگاهی خزندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، طبقه‌بندی زیستگاهی خزندگان منطقه حفاظت‌شده، خزندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، منطقه حفاظت، منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه بردسیر، پرندگان، گونه‌های جانوری مهره‌دار منطقه، زیستگاهی پستانداران منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، خزندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه بردسیر، طبقه‌بندی زیستگاهی پستانداران منطقه حفاظت‌شده، پستانداران، خزندگان شاخص منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، پرندگان شاخص منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، فهرست خزندگان منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، نقشه پراکنش گونه‌های جانوری شاخص، شاخص منطقه حفاظت‌شده بیدوئیه، خزندگان

مطالعه‌ای به منظور شناخت فون مهره‌داران منطقه حفاظت شده بیدوئیه در جنوب غربی کرمان در سالهای 1380 و 1381 صورت‌ گرفت.شناسایی گونه‌های جانوری مهره‌دار منطقه براساس خصوصیات مرفولوژیک،مرفومتریک و مریستیک انجام شد.22 گونه‌ پستاندار،89 گونه پرنده،18 گونه خزنده،2 گونه دوزیست و 2 گونه ماهی شناسایی شدند.برطبق فهرست‌های IUCN و CITES و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران،تعداد 4 گونه حمایت شده،2 گونه آسیب پذیر و 2 گونه در شرف تهدید با ریسک‌ کمتر،از پستانداران و 2 گونه در معرض خطر،1 گونه در شرف تهدید یا ریسک کمتر،9 گونه حمایت شده غیر آبزی و یک گونه‌ آندمیک ایران از پرندگان و 2 گونه حمایت شده از خزندگان در منطقه مشخص شدند.نقشه پراکندگی گونه‌های مهره‌دار شاخص در مقیاس 100000:1 تهیه گردید.پیشنهادهایی برای مدیریت اصولی و منطقی برای فون مهره‌داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه‌ ارائه گردید.

خلاصه ماشینی: "برطبق فهرست‌های IUCN و CITES و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران،تعداد 4 گونه حمایت شده،2 گونه آسیب پذیر و 2 گونه در شرف تهدید با ریسک‌ کمتر،از پستانداران و 2 گونه در معرض خطر،1 گونه در شرف تهدید یا ریسک کمتر،9 گونه حمایت شده غیر آبزی و یک گونه‌ آندمیک ایران از پرندگان و 2 گونه حمایت شده از خزندگان در منطقه مشخص شدند. هدف از مطالعه حیات‌وحش جانوری مهره‌داران،شناسایی و تهیه فهرست گونه‌های جانوری این منطقه و طبقه‌بندی آنها براساس زیستگاه و تغذیه(در مورد پرندگان علاوه بر موارد ذکر شده‌ طبقه‌بندی گونه‌ها براساس موقعیت گونه)،تعیین تراکم و فراوانی‌ نسبی و تهیه نقشه پراکنش گونه‌های جانوری شاخص(اکولوژیک‌ -حفاظتی-اقتصادی)منطقه،طبقه بندی گونه‌های جانوری بر طبق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران،فهرست‌های‌ CITES و IUCN و تجزیه تحلیل وضعیت موجود اجتماعات‌ جانوری آن و پیشنهادهایی برای مدیریت بهینه و چگونگی بهره‌ برداری اصولی و منطقی از حیات‌وحش جانوری این منطقه بود. دوگونه ماهی موجود در منطقه در طبقه‌بندی‌های CITES و IUCN و سازمان حفاظت محیط زیست‌ از وضعیت عادی برخوردارند و در فهرست گونه‌های تهدید یا حمایت شده قرار نمی‌گیرند،ولی به عنوان بخشی از حیات‌وحش و تنوع زیستی منطقه حفاظت شده بیدوئیه حائز اهمیت‌اند-همچنین‌ تأمین‌کننده‌های نیازهای غذای بسیاری از پرندگان آبزی و کنار آبزی‌ می‌باشند. سپاسگزاری این مقاله حاصل قسمتی از تحقیقات طرح بررسی پوشش گیاهی‌ و حیات‌وحش جانوری مناطق حفاظت شده بیدوئیه بردسیر و شکار ممنوع گودغول سیرجان در استان کرمان است که توسط دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان با حمایت مالی اداره کل حفاظت محیط زیست‌ استان کرمان صورت گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.