Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرصتهای زمانی- مکانی، افزایش بارش در حوضه آبی زاینده رود

نویسنده: ؛

زمستان 1377 - شماره 15 (20 صفحه - از 47 تا 66)

کلیدواژه ها : افزایش بارش ،پراکنده زمانی-مکانی ،فرصتهای زمانی-مکانی ،روزهای متوالی بارش ،دوره‌های متوالی خشک ،طبقه‌بندی کمی بارش ،بارورسازی ابرها ،تولید باران

کلید واژه های ماشینی : افزایش بارش در حوضه ،حوضه آبی ،اجرای طرحهای افزایش بارش ،رخداد تعداد روزهای متوالی ،افزایش بارش ،PEP ،تعداد روزهای متوالی بارش ،اجرای طرحهای PEP ،حوضه آبی مورد مطالعه ،روزهای متوالی بارش ،طرحهای افزایش بارش ،طرحهای PEP ،متوالی ،تعداد روزهای متوالی ،نقشه‌های منحنی‌های ،روزهای خشک ،گروه بارشی ،نقشه‌های منحنی‌های هم‌ارزش مطالعه ،میانگین رخداد ،گروههای کمی بارش ،فراوانی میانگین رخداد ،تعداد روزهای متوالی خشک ،روزهای متوالی ،نقشه‌های منحنی‌های هم‌ارزش ،رخداد گروههای کمی ،کل حوضه ،درصد میانگین فراوانی رخداد ،نقشه منحنی‌های هم‌ارزش فراوانی ،روزهای خشک متوالی ،منحنی‌های

درحال حاضر در برخی از کشورهای جهان، برای مقابله با معضلات زیست-محیطی به‌خصوص محدودیت کمی و کیفی منابع آب، از روشهای جدید و فن‌آوری‌های پیچیده و برتری استفاده می‌شود که از جمله آنان می‌توان به اجرای طرحهای افزایش بارش (PEP) از طریق بارورسازی ابرها اشاره نمود. بستر و زمینه لازم برای اجرای طرحهای آزمایشی و اجرایی‌ PEP ، انجام مجموعه‌ای از مطالعات و بررسیهای علمی و تحقیقاتی است که بدین طریق شرایط و توانهای بالقوه و بالفعل واحدهای مختلف جغرافیایی، جهت اجرای موفقیت‌آمیز طرحهای‌ PEP مورد شناخت و ارزیابی آگاهانه و منطقی قرار می‌گیرد.در هر واحد جغرافیایی، بارش به‌عنوان مهمترین نهاده اقلیمی از خصوصیات و سرشتی برخوردار است که این ویژگیهای ذاتی در ارتباط با موضوع مورد بحث، قبل از اجرای طحهای‌ PEP باید مورد بررسی قرار گیرند.در این مقاله با تأکید بر بینش اقلیم‌شناسی، برخی از ویژگیهای طبیعی بارش، در حوضه آبی زاینده‌رود، به‌منظور تعیین فرصتهای زمانی-مکانی اجرای طرحهای‌ PEP و ایجاد یک بستر و زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرحهای فوق، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از آمار بارش 32 ایستگاه هواشناسی در یک دوره 20 ساله (95-1976)، ابتدا پراکنش میانگین‌های سالانه بارش در زمان و مکان از طریق ترسیم نقشه منحنی‌های همبارش و مساحی آن بررسی گردیده، سپس فراوانیهای میانگین رخداد تعداد روزهای متوالی بارش از یک تا بیش از 5 روز متوالی، همچنین فراوانیهای میانگین رخداد گروههای مختلف روزهای خشک از یک تا بیش از 31 روز متوالی، و بالاخره فراوانیهای میانگین رخداد گروههای کمی بارش، هم برای هر ایستگاه و هم برای کل حوضه، محاسبه و پس از بررسی توزیع ماهیانه آنها، پراکنش مکانی آنها با ترسیم نقشه‌های منحنی‌های هم‌ارزش مطالعه گردیده‌اند.در پایان پس از تحلیل نتایج حاصل، برازنده‌ترین بازه زمانی و گستره مکانی برای اجرای طرحهای‌ PEP در حوضه آبی مورد بحث پیشنهاد گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.